FMF Logo

FMI

Nyhet

Högsta Förvaltningsdomstolen om närståendebegreppet vid skrivuppdrag

Högsta Förvaltningsdomstolen fastslår i en dom (mål nr 1293-17) att fastighetsmäklarlagens bestämmelser om förmedling till eller från närstående även omfattar Läs mer

Nyhet

Betänkandet ”Utökad tillsyn av fastighetsmäklarbranschen”

För ungefär ett år sedan inleddes arbetet med en översyn av nuvarande fastighetsmäklarlag, som trädde ikraft år 2011, för att Läs mer

Nyhet

FMI om befintligt skick

Fastighetsmäklarinspektionen har i ett beslut varnat en mäklare som vid överlåtelse av en bostadsrätt använde sig av ett standardavtal med Läs mer

Nyhet

Vanligaste orsaken till varning: Bristande anbudsförteckning

Under 2017 var den vanligaste orsaken till att bli varnad av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), ofullständiga anbudsförteckningar. FMI:s disciplinnämnd delade då ut Läs mer

Nyhet

FMI:s diciplinnämnd får ny ordförande

Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har av regeringen utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. – Läs mer

Nyhet

Juridiknytt: Mäklare varnad för att ha försvårat arbetet för tidigare anställd

Fastighetsmäklarinspektionen har i beslut meddelat varning för en registrerad fastighetsmäklare som i sin egenskap av chef försvårat för en tidigare Läs mer

Nyhet

Påminnelseavgift vid utebliven betalning till FMI

I förra veckan presenterade regeringen en lagrådsremiss gällande ”Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen”. Förslaget går ut Läs mer

Nyhet

Regeringen föreslår ändringar i fastighetsmäklarlagen

Som ett led i arbetet mot penningtvätt och finansiering mot terrorism har regeringen lagt fram förslag om en ny penningtvättslag Läs mer

Nyhet

Förvaltningsrätten upphävde FMI:s beslut

En mäklare varnades av Fastighetsmäklarinspektionen för att hon inte uppnått kundkännedom avseende ett dödsbo. Förvaltningsrätten upphävde påföljden i den nu Läs mer

Nyhet

FMF träffade Civilutskottet

Civilutskottet har gjort en uppföljning om 2011 års fastighetsmäklarlag. Uppföljningen utmynnade i en rapport och ett öppet utskottssammanträde där representanter Läs mer

Page 1 Page 2