FMF Logo

FMI

Nyhet

FMI om befintligt skick

Fastighetsmäklarinspektionen har i ett beslut varnat en mäklare som vid överlåtelse av en bostadsrätt använde sig av ett standardavtal med Läs mer

Nyhet

Vanligaste orsaken till varning: Bristande anbudsförteckning

Under 2017 var den vanligaste orsaken till att bli varnad av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), ofullständiga anbudsförteckningar. FMI:s disciplinnämnd delade då ut Läs mer

Nyhet

FMI:s diciplinnämnd får ny ordförande

Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har av regeringen utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. – Läs mer

Nyhet

Juridiknytt: Mäklare varnad för att ha försvårat arbetet för tidigare anställd

Fastighetsmäklarinspektionen har i beslut meddelat varning för en registrerad fastighetsmäklare som i sin egenskap av chef försvårat för en tidigare Läs mer

Nyhet

Påminnelseavgift vid utebliven betalning till FMI

I förra veckan presenterade regeringen en lagrådsremiss gällande ”Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen”. Förslaget går ut Läs mer

Nyhet

Regeringen föreslår ändringar i fastighetsmäklarlagen

Som ett led i arbetet mot penningtvätt och finansiering mot terrorism har regeringen lagt fram förslag om en ny penningtvättslag Läs mer

Nyhet

Ny årsavgift till FMI för registrerade fastighetsmäklare

Alla registrerade fastighetsmäklare betalar en årsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen FMI. Idag är den 2 500 kr, men från och med 1 Läs mer

Nyhet

Förvaltningsrätten upphävde FMI:s beslut

En mäklare varnades av Fastighetsmäklarinspektionen för att hon inte uppnått kundkännedom avseende ett dödsbo. Förvaltningsrätten upphävde påföljden i den nu Läs mer

Nyhet

FMF träffade Civilutskottet

Civilutskottet har gjort en uppföljning om 2011 års fastighetsmäklarlag. Uppföljningen utmynnade i en rapport och ett öppet utskottssammanträde där representanter Läs mer

Nyhet

Skarp kritik mot flytten av FMI

Regeringen beslutade nyligen att flytta Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad. Ett beslut som enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S) är en Läs mer

Page 1 Page 2 Page 3