maj 29 | Nyheter

Påminnelseavgift vid utebliven betalning till FMI

I förra veckan presenterade regeringen en lagrådsremiss gällande ”Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen”.

Förslaget går ut på att införa en påminnelseavgift vid utebliven betalning av den årliga avgift som mäklare är skyldiga att betala till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Syftet med förslaget är att ge FMI möjlighet att hantera de uteblivna betalningarna på ett mer ändamålsenligt sätt och skapa kostnadstäckning för myndighetens hantering av dem. Enligt den nuvarande ordningen ska en mäklares registrering återkallas utan påminnelse efter utebliven betalning.

Som mäklare bör du se till att FMI alltid har din aktuella adress. Annars riskerar du en påminnelseavgift, förutom att du riskerar att bli avregistrerad.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.