Missnöjd med fastighetsmäklaren?

Om du är missnöjd med din mäklare finns det olika tillvägagångssätt.

Första steget är att ta kontakt med fastighetsmäklaren och framföra ditt missnöje för att se om ni kan finna en passande lösning. Om det inte går finns följande vägar att välja:

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND, FRN

Om du har ett ekonomiskt krav mot en fastighetsmäklare – kravet kan gälla skadestånd eller nedsättning av provisionen – ska du först framställa kravet till mäklaren. Om kravet avser skadestånd, och om det överstiger mäklarens självrisk i dennes ansvarsförsäkring, ska mäklaren i sin tur anmäla kravet till sitt ansvarsförsäkringsbolag. Om försäkringsbolaget avvisar ditt krav, helt eller delvis, kan du begära att ärendet ska prövas av FRN, som är den godkända tvistlösningsnämnden enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Om kravet avser nedsättning av provision är det mäklaren själv som ska ta ställning till kravet, inget försäkringsbolag blir då inblandat. Om mäklaren avvisar kravet kan det prövas av FRN.

Läs mer på www.frn.se

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN, FMI

Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som bland annat utövar disciplinär tillsyn över landets fastighetsmäklare. Här kan du få reda på om den fastighetsmäklare du vill anlita är registrerad. Du kan även få reda på om mäklaren tidigare har fått en erinran eller varning.

Det är till FMI du vänder dig med en anmälan om du ifrågasätter om fastighetsmäklaren har agerat enligt god mäklarsed. Om FMI anser att mäklaren agerat felaktigt, kan inspektionen meddela en erinran, en varning eller avregistrera fastighetsmäklaren. Däremot kan inspektionen inte pröva frågor om skadestånd eller nedsättning av provision.

Läs mer på www.fmi.se