Studera till fastighetsmäklare

Vi hjälper dig i din resa till fastighetsmäklare

Studera till fastighetsmäklare

Som fastighetsmäklare ska du verka som en opartisk mellanman och arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för både säljare och köpare.

Att vara mäklare

Livet som fastighetsmäklare innebär att du kommer att få se många olika hem och bostäder och träffa många olika typer av människor. Ingen dag är den andra lik. Du kommer ständigt att lära dig nya saker och ställas inför nya situationer som du ska lösa. Hela tiden med kunderna i fokus.

Vad krävs för att bli en bra mäklare?

Vill du vara framgångsrik som fastighetsmäklare bör du tycka om försäljning, men du måste också vara kunnig inom många olika områden – allt från juridik till byggteknik och ekonomi.

Hur blir jag registrerad fastighetsmäklare?

Studier till mäklare bedrivs idag via någon av landets högskolor eller universitet. Du kan läsa fristående kurser och plocka ihop din egen utbildning, men bör då vara uppmärksam på att inte läsa kurser som överlappar varandra (se nedan). Det är viktigt att du får betyg i de kurser som krävs för registrering som fastighetsmäklare.

Utbildningen till fastighetsmäklare ska omfatta minst 120 högskolepoäng och innehålla följande:

  • Fastighetsförmedling, minst 30 hp
  • Annan civilrätt, minst 15 hp
  • Fastighetsrätt, minst 15 hp
  • Skatterätt, minst 7,5 hp
  • Ekonomi, minst 15 hp
  • Byggnadsteknik, minst 7,5 hp
  • Fastighetsvärdering, minst 7,5 hp

De 22,5 poäng som sedan kvarstår ska utgöra fördjupning inom något av ovanstående kunskapsområden eller inom nationalekonomi.

För att kunna bli registrerad mäklare krävs också praktik i 10 veckor hos en registrerad fastighetsmäklare.

Vissa delar av utbildningen kan eventuellt bedrivas utomlands.

När du uppfyllt ovanstående ansöker du om registrering hos den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen.

Läs mer om utbildningskrav för fastighetsmäklare

Nya utbildningskrav från och med 1 januari 2028

Hitta din utbildning här

Praktik

Att fullgöra sin praktik

För att bli registrerad som fastighetsmäklare behöver du praktisera minst 10 veckor hos en registrerad fastighetsmäklare.

Praktiken kan delas upp på flera perioder, men får inte påbörjas innan studierna. Du väljer själv om du vill göra all praktik på en byrå eller dela upp praktiken på olika byråer.

Praktik

Våra tips

Se till att vara med mäklaren under alla olika moment av förmedlingsuppdraget under din praktik. Det är också viktigt att du får en tydlig inblick i all aktivitet som pågår på en mäklarbyrå. Vad gör exempelvis en mäklarassistent och på vilket sätt stöttar dem mäklaren? Vilka är de vanligaste frågorna som inkommer till kontoret? Och hur fungerar egentligen kundregistret?

Har du en tydlig bild av mäklarkontorets arbete får du en bättre förståelse för vad din roll som fastighetsmäklare kommer att innebära. Du får också mer kunskap om vad som krävs för att skapa en framgångsrik mäklarverksamhet.

Var proaktiv som praktikant – tala om för mäklarbyrån vad du vill få ut av din praktik, som att vara med på försäljningsaktiviteter och att delta i möten med kunder.

Ett tips är också att redan från början ta reda på möjligheterna att låta praktiken övergå i en anställning efter registrering.

Medlemskap

Studentmedlemskap

Under din utbildning till fastighetsmäklare kan du kostnadsfritt bli studentmedlem hos FMF.

Detta innebär att du regelbundet får information från oss och blir uppdaterad på frågeställningar som diskuteras i branschen. Du får också en inblick i hur din vardag som fastighetsmäklare kommer att se ut. Som studentmedlem bjuds du även in till våra aktiviteter.

Allt du gör är att fylla i formuläret
ansökan studentmedlem”.

Varmt välkommen till Fastighetsmäklarförbundet, FMF