Studera till fastighetsmäklare

Vi hjälper dig i din resa till fastighetsmäklare

Studera till fastighetsmäklare

Som fastighetsmäklare ska du verka som en opartisk mellanman och arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för både säljare och köpare.

Att vara mäklare

Livet som fastighetsmäklare innebär att du kommer att få se många olika hem och bostäder och träffa många olika typer av människor. Ingen dag är den andra lik. Du kommer ständigt att lära dig nya saker och ställas inför nya situationer som du ska lösa. Hela tiden med kunderna i fokus.

Vad krävs för att bli en bra mäklare?

Vill du vara framgångsrik som fastighetsmäklare bör du tycka om försäljning, men du måste också vara kunnig inom många olika områden – allt från juridik till byggteknik och ekonomi.

Hur blir jag registrerad fastighetsmäklare?

Studier till mäklare bedrivs idag via någon av landets högskolor eller universitet. Du kan läsa fristående kurser och plocka ihop din egen utbildning, men bör då vara uppmärksam på att inte läsa kurser som överlappar varandra (se nedan). Det är viktigt att du får betyg i de kurser som krävs för registrering som fastighetsmäklare.

Utbildningen till fastighetsmäklare ska omfatta minst 120 högskolepoäng och innehålla följande:

  • Fastighetsförmedling – minst 30 poäng
  • Civilrätt – minst 15 poäng
  • Fastighetsrätt – minst 15 poäng
  • Skatterätt – minst 7,5 poäng
  • Ekonomi – minst 15 poäng
  • Byggnadsteknik – minst 7,5 poäng
  • Fastighetsvärdering – minst 7,5 poäng

De 22,5 poäng som sedan kvarstår ska utgöra fördjupning inom något av ovanstående kunskapsområden eller inom nationalekonomi.

Se olika utbildningsorter.

För att kunna bli registrerad mäklare krävs också praktik i 10 veckor hos en registrerad fastighetsmäklare.

Vissa delar av utbildningen kan eventuellt bedrivas utomlands.

När du uppfyllt ovanstående ansöker du om registrering hos den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen, www.fmi.se

Praktik

Att fullgöra sin praktik

För att bli registrerad som fastighetsmäklare behöver du praktisera 10 veckor under ledning av en annan fastighetsmäklare.

Du kan välja att praktisera under din utbildning eller att göra en sammanhållen praktik efter utbildningen. Du väljer själv om du vill göra all praktik på en byrå eller dela upp praktiken på olika byråer.

 

Praktik

Våra tips

Vår rekommendation är att du under praktiken försöker vara med mäklaren under alla olika moment av förmedlingsuppdraget. Det är också viktigt att du lägger en del tid på att få inblick i all annan aktivitet som pågår på mäklarbyrån. Vad gör exempelvis mäklarassistenterna och på vilket sätt är de ett stöd för mäklaren? Vilka är de vanligaste frågorna som inkommer till kontoret? Hur fungerar egentligen kundregistret?

Har du en bred insyn i mäklarkontorets arbete får du inte bara en god förståelse för vad din roll som fastighetsmäklare kommer att innebära, du får också insikt i hur hela mäklarföretagets arbete hänger samman. Detta är viktigt för att skapa en framgångsrik mäklarverksamhet.

Var aktiv som praktikant. Tala om för mäklarbyrån att du är angelägen om att vara med på försäljningsaktiviteter och även vill delta i möten med kunderna.

Ett tips är också att redan från början ta reda på möjligheterna att låta praktiken övergå i en anställning efter registrering.

Medlemskap

Studentmedlemskap

Under din utbildning till fastighetsmäklare kan du kostnadsfritt bli studentmedlem hos FMF.

Detta innebär att du regelbundet får information från oss och blir uppdaterad på frågeställningar som diskuteras i branschen. Du får också en inblick i hur din vardag som fastighetsmäklare kommer att se ut. Som studentmedlem bjuds du även in till våra aktiviteter.

Allt du gör är att fylla i formuläret
ansökan studentmedlem”.

Varmt välkommen till Fastighetsmäklarförbundet, FMF