Överlåtelsebesiktning tryggar och underlättar husaffären.

Oavsett om du ska köpa eller sälja ett hus är det viktigt att få professionell och opartisk hjälp med att kontrollera husets skick. En överlåtelsebesiktning hjälper köparen att uppfylla delar av undersökningsplikten samtidigt som den minskar risken för en påfrestande tvist mellan köpare och säljare.

Att köparen skaffar sig kunskap om husets skick genom en överlåtelsebesiktning har länge varit nästintill en självklarhet. Det senaste decenniet har det blivit allt vanligare att även säljaren gör det genom att beställa en besiktning innan huset läggs ut till försäljning.

Ett besiktigat hus innebär en tryggare affär för alla parter. Säljaren vet att inga oväntade problem kommer att dyka upp och stoppa försäljningen i affärens slutskede och köparen kan försäkra sig om att han eller hon har kunskap om skicket innan eventuell budgivning och kontraktsskrivning.

Checklista för dig som är säljare och vill göra en besiktning.

Ta reda på:

  • Vad som ingår i besiktningen. Ibland erbjuder samma besiktningsföretag flera olika varianter.
  • Vilket ansvar besiktningsföretaget tar gentemot säljare och köpare.
  • Hur besiktningsprotokollet kommuniceras.
  • Om besiktningen ger möjlighet att teckna en säljaransvarsförsäkring.

Checklista för dig som är köpare och är intresserad av ett besiktigat hus.

  • Kontrollera vilket besiktningsföretag som har gjort besiktningen och vilket ansvar företaget tar gentemot dig som köpare.
  • Kontrollera vilken nivå den genomförda besiktningen har. Räcker den eller behövs kompletterande undersökningar? Tänk på att det finns undantag för el, VVS, eldstäder och ventilation i de flesta besiktningar.
  • Det är viktigt att du som köpare sätter dig in i protokollet och förstår vad som står i det. Se därför till att göra en genomgång av protokollet från den utförda besiktningen med besiktningsteknikern, på plats eller över telefon.
  • Var medveten om att en genomförd besiktning inte behöver betyda att huset är felfritt.