apr 24 | Nyheter

Vanligaste orsaken till varning: Bristande anbudsförteckning

Under 2017 var den vanligaste orsaken till att bli varnad av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), ofullständiga anbudsförteckningar.

FMI:s disciplinnämnd delade då ut 17 varningar för just detta. Det första kvartalet 2018 delades ytterligare nio varningar ut vilket innebär att ofullständiga anbudsförteckningar hittills har varit den vanligaste orsaken till varningar även under 2018.

Anbudsförteckningen ska innehålla uppgifter om:

  • Anbudsgivarens namn
  • Kontaktuppgifter (exempelvis telefonnummer)
  • Budet, med tidpunkten för när budet lämnades
  • Övriga villkor som är förknippade med budet

Om ett ombud anlitas skall ombudets namn antecknas.

Mäklaren är alltid skyldig att anteckna bud. Mäklarens ansvar är inte heller beroende av att uppdragsgivaren accepterar buden eller av förhållanden som rör mäklaren.

Tre exempel på varningar från disciplinnämndens senaste sammanträde

En spekulant ville inte vara med i budgivningen, utan ville erbjuda säljaren ett belopp för att avsluta affären direkt. Säljaren godtog erbjudandet och skrev under ett kontrakt med köparen. Då detta bud inte antecknades i anbudsförteckningen anser Fastighetsmäklarinspektionen att den är ofullständig och att överträdelsen motiverar en varning.

Köparna tog vid kontraktsskrivningen tillbaka sitt bud om 3 600 000 kr och lämnade ett nytt om 3 500 000 kr. Fastighetsmäklarinspektionen anser att båda buden borde ha funnits på anbudsförteckningen och att det skulle ha framgått att budet om 3 600 000 kr inte längre gällde.

En spekulant mejlade in ett bud på samma belopp som en annan budgivare redan hade lämnat. Spekulanten blev tillfrågad om att höja sitt bud vilket hon gjorde. Det första budet registrerades dock inte i anbudsförteckningen. De slutliga köparna fick även matcha det högsta budet och inte heller detta matchande bud har registrerats i anbudsförteckningen.