Skrivhjälp

Här finner du all nyttig information om den nya tilläggstjänsten skrivhjälp.

Tilläggstjänst

Vad är skrivhjälp?

Tanken är att tjänsten ska användas för att ni som mäklare ska kunna få kvalificerad hjälp att bland annat granska sådan juridisk dokumentation som ni stöter på löpande (såsom fullmakter, servitutsavtal, bouppteckningar, förhandsavtal och liknande). Hjälp att upprätta paragrafer/enklare dokument (exempelvis friskrivningsklausuler i köpekontrakt eller fullmakt för dödsbos räkning osv) samt liknande tjänster som ni som mäklare behöver för att genomföra era arbetsuppgifter med högsta kvalitet.
Allt detta för en låg fast kostnad.

Vad täcker inte skrivhjälp?

Tjänsten är tänkt att vara så heltäckande som möjligt, samtidigt som den fasta kostnaden kan hållas nere på rimliga nivåer.

Syftet är att i princip allt utom rättstvister ska ingå, eftersom det där finns bra försäkringsskydd som FMF tillhandahåller separat genom If Skadeförsäkring (både ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring). Ej heller omfattar skrivhjälpen fullständiga avtal (det är med andra ord inte möjligt att lämna över på juristerna att författa hela avtalspaket osv).

Tjänsten täcker alltså inte sådana uppdrag som ni mäklare har annat försäkringsskydd för genom FMF, som exempelvis:

  • Ansvarstvister, där ansvarsförsäkring finns
  • Överklaganden av disciplinbeslut från FMI, där rättsskyddsförsäkring finns

Juristerna på Next kommer självklart att vara er behjälpliga med att utan kostnad utforma svar på FMIs förelägganden, men här måste ni tillsammans med juristerna på Next i varje enskilt fall göra en avvägning av om det räcker med att de hjälper er med grundläggande granskning/revidering av svaret eller om ett fullständigt ärende måste läggas upp och sökas rättsskydd för (och då förstås i samråd er emellan om kostnaderna för detta). Detta beror förstås också på ärendets allvar och omfattning m.m.

Ni kan självfallet alltid vara trygga med att juristerna på Next aldrig kommer att skicka en faktura till er, om inte ett särskilt uppdragsavtal er emellan har ingåtts.

tilläggstjänst

Var och hur beställer jag tjänsten?

Tills vidare tecknas tjänsten av samtliga mäklare på ett visst mäklarkontor. Det är alltså inte möjligt för enskild mäklare att teckna sig för tjänsten, men hela mäklarkedjan behöver inte teckna upp sig. Uppdelningen är alltså kontorsvis. Priset sätts efter antal mäklare anmälda, läs mer om priset för tjänsten hittar ni här.

Eftersom fakturering sker för varje sexmånadersperiod behöver beställning av tjänsten till och börja med att ske i december samt i juni. Därför är det viktigt att ni ser till att lägga er beställning under dessa månader för att kunna nyttja tjänsten.

Beställning av tjänsten gör ni direkt till på kansli@fmf.se.