Skrivhjälp

Här finner du all information om tilläggstjänsten skrivhjälp.

Tilläggstjänst

Varför skrivhjälp?

Skrivhjälpen ska ge er extra trygghet i arbetsvardagen.

Med tjänsten får ni kvalificerad hjälp att bland annat granska sådan juridisk dokumentation som ni stöter på löpande så som fullmakter, servitutsavtal, bouppteckningar, förhandsavtal och liknande. Hjälp att upprätta paragrafer/enklare dokument (exempelvis friskrivningsklausuler i köpekontrakt eller fullmakt för dödsbos räkning osv), yttranden till FMI samt liknande tjänster som ni som mäklare behöver för att genomföra era arbetsuppgifter med högsta kvalitet.

Vad täcker inte skrivhjälp?

I tjänsten ingår i princip allt utom rättstvister, eftersom det där finns bra försäkringsskydd som FMF tillhandahåller separat genom Eir Försäkring (både ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring). Ej heller omfattar skrivhjälpen fullständiga avtal, det är med andra ord inte möjligt att lämna över på juristerna att författa hela avtalspaket osv.

Tjänsten täcker alltså inte sådana uppdrag som ni mäklare har annat försäkringsskydd för genom FMF, som exempelvis:

  • Ansvarstvister, där ansvarsförsäkring finns
  • Överklaganden av disciplinbeslut från FMI, där rättsskyddsförsäkring finns

Juristerna på Next kommer självklart att vara er behjälpliga med att utan kostnad utforma svar på FMIs förelägganden, men här måste ni tillsammans med juristerna på Next i varje enskilt fall göra en avvägning av om det räcker med att de hjälper er med grundläggande granskning/revidering av svaret eller om ett fullständigt ärende måste läggas upp och sökas rättsskydd för (och då förstås i samråd er emellan om kostnaderna för detta). Detta beror förstås också på ärendets allvar och omfattning m.m.

Ni kan självfallet alltid vara trygga med att juristerna på Next aldrig kommer att skicka en faktura till er, om inte ett särskilt uppdragsavtal er emellan har ingåtts.

tilläggstjänst

Var och hur beställer jag tjänsten?

Tjänsten tecknas årsvis och av samtliga mäklare på ett visst mäklarkontor. Det är alltså inte möjligt för enskild mäklare att teckna sig för tjänsten, dock behöver inte hela mäklarkedjan ansluta. Prisexempel finner ni via länken nedan.

Beställning av tjänsten gör ni direkt till kansli@fmf.se.

Läs mer

”För mig som är ensam mäklare och inte har någon kollega att kunna bolla med så är detta ett ovärderligt hjälpmedel. Juridik är som vi alla vet 50 nyanser av grått och då sätter jag stort värde på att få hjälp med själva utformningen av det som ska skrivas. Med skrivhjälpen så får jag efter ett resonemang ett förslag på skrivning jag kan ta med i köpekontraktet. För mig är det obegripligt att inte alla har denna hjälp ansluten till sig. En otroligt prisvärd tjänst!”

– Malin Nyström, fastighetsmäklare på Lofsdalen Fastighetsbyrå

 

”Jag fick väldigt bra bemötande och professionell hjälp. Fick tydliga instruktioner på vad jag som mäklare skulle ta fram för uppgifter. Är väldigt nöjd med skrivhjälpen!”

– Julia Backjanis Hansson, fastighetsmäklare på Sälenmäklaren

 

”Vi tycker skrivhjälpen är jättebra och trygg. Många gånger hamnar vi i situationer där parterna vill komma överens om ”specialare” och då känns det jättebra att kunna nyttja denna hjälp.”

– Charlotte Forsberg, fastighetsmäklare på MOHV i Umeå