Om du väljer en fastighetsmäklare som är ansluten till Fastighetsmäklarförbundet vet du att mäklaren har rätt kunskap och är rätt försäkrad enligt de lagar och regler som krävs.

FMF säkerställer att mäklaren:

  • Har genomgått Fastighetsmäklarförbundets granskning innan medlemskapet godkändes.
  • Löpande står under Fastighetsmäklarförbundets uppsikt.
  • Har den utbildning och de kunskaper som krävs för att vara registrerad fastighetsmäklare.
  • Har praktiserat som fastighetsmäklare innan egna uppdrag påbörjades.
  • Har det försäkringsskydd som krävs för att ge dig trygghet i ditt köp eller din försäljning.
  • Står under kontroll av Fastighetsmäklarinspektionen, som är den statliga myndighet som utövar tillsyn över Sveriges fastighetsmäklare.
  • Följer beslut från Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Du som säljare och köpare har också tillgång till följande FMF-tjänst:

En konsumentkontakt som du når genom att fylla i vårt konsumentformulär. Konsumentkontakten svarar på frågor som rör mäklartjänsten och erbjuder även rådgivning om hur du kan gå vidare i din köp- eller säljprocess.

Du som säljare ELLER köpare kan också ha nytta av att FMF-mäklare har tillgång till följande mäklartjänster:

• En kvalificerad jurist som mäklaren kan rådfråga vid svårare juridiska frågeställningar eller ovanliga situationer. På så sätt kan du känna dig trygg med att mäklaren agerar korrekt.
• Tillgång till uppdaterade lagar och regler. Härigenom blir du uppmärksammad på rättsliga förändringar som påverkar dig som säljare.