Mäklararvode

Vilket arvode en fastighetsmäklare ska få baseras alltid på en överenskommelse mellan fastighetsmäklaren och dig som säljare. Här presenteras de vanligaste arvodesmodellerna.

Fast arvode

Ett fast pris avtalas redan från början. I regel utgår det fasta arvodet endast om bostaden blir såld.

Provision

Detta är den vanligaste arvodesmodellen. Arvode betalas bara om bostaden blir såld och arvodet bestäms som en procentsats av köpeskillingen.

Arvode med bonus

Denna modell innebär att arvode utgår med ett lägre belopp eller en lägre procentsats under en viss brytpunkt. Över denna brytpunkt utgår arvode med ett högre belopp/procentsats.

Kostnadsersättning

Utöver någon av arvodesmodellerna ovan är det möjligt att avtala om att mäklaren ska ha rätt till ersättning för sina utgifter. Normalt utgår sådan ersättning endast om bostaden inte blir såld.

 

Fundera över vilken modell som känns bäst för dig som säljare att arbeta med och berätta det för mäklaren.