jun 28 | Nyheter

FMI om befintligt skick

Fastighetsmäklarinspektionen har i ett beslut varnat en mäklare som vid överlåtelse av en bostadsrätt använde sig av ett standardavtal med en klausul om att bostadsrätten överläts i befintligt skick. Lägenheten ifråga var nyproducerad och säljaren hade aldrig bott i den.

Beslutet motiverades med att en friskrivning normalt vägs upp av att säljaren samtidigt får en upplysningsskyldighet. Det faktum att säljaren inte själv bott i lägenheten innebar dock att denne inte hade någon kunskap eller kännedom om eventuella brister som köparen skulle kunna förvänta sig att bli upplyst om. Eftersom lägenheten var ny hade säljaren inte heller kunnat få sådan information från någon som tidigare bott i lägenheten.

Inspektionen menade att om en friskrivning ska användas i ett fall som det aktuella, bör den inte tas in i avtalet på mäklarens initiativ. För det fall säljaren begär att få friskriva sig måste köparen få ta ställning till kravet och noggrant informeras av mäklaren om vad en sådan klausul innebär.

Läs beslutet här