apr 17 | Nyheter

FMI:s diciplinnämnd får ny ordförande

Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har av regeringen utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd.

– Jag tycker att det är en intressant viktig uppgift att disciplinnämnden klargör för fastighetsmäklare, men framför allt för konsumenter, om vad som gäller vid bland annat budgivning, lockpriser, mäklarnas agerande och bristande information. Ett köp av bostad kan vara en av de största affärer man gör under sitt liv. Disciplinnämnden har därför en mycket viktig funktion att fylla. Jag ser med spänning fram emot uppdraget att att leda disciplinnämndens arbete, säger Marie Karlsson-Tuula till Karlstads universitet.

Marie Karlsson-Tuula är sedan tidigare ledamot och har varit vice ordförande i disciplinnämnden. Ny vice ordförande är lagman Lars Holmgård, Värmlands tingsrätt, och docent Mats Höglund, Handelshögskolan, blir ersättare för Marie.