Prisexempel 2022

Den totala årliga kostnaden för ett medlemskap i FMF ser ut som följande:

(OBS: Försäkringen ingår i den totala kostnaden)

Insatsen för nya medlemmar är 1 kr. Medlemsavgiften är 300 kr.

Serviceavgift per mäklare: 7 200 kr (ex. moms)
Serviceavgift för passivt medlemskap: 3 000 kr (ex. moms)
Försäkringsavgift: 4 540 kr

Exempel 1
En mäklare som ansöker om medlemskap för sig själv får då betala:
1 + 300 + 7 200*1,25 + 4 540 = 13 841 kr inkl. moms

Exempel 2
Ett passivt medlemskap: 300 + 3 000*1,25 + 4 540 = 8590 kr inkl. moms

Som stödmedlem betalas endast medlemsavgiften på 300 kr.