Prisexempel 2024

Insatsen för nya medlemmar är 1 kr. Medlemsavgiften är 300 kr.

 

Serviceavgift per mäklare: 5 700 kr (ex. moms)

Serviceavgift för passivt medlemskap: 1 500 kr (ex. moms)

Försäkringsavgift: 4 673 kr

 

Exempel 1

En mäklare som ansöker om medlemskap för sig själv får då betala: 1 + 300 + 5 700*1,25 + 4 673 = 12 099 kr inkl. moms

 

Exempel 2

Ett passivt medlemskap: 300 + 1500*1,25 + 4 673 = 6 848 kr inkl. moms

 

Som stödmedlem betalas endast medlemsavgiften på 100 kr.