Prisexempel

Den totala årliga kostnaden för ett medlemskap i FMF ser ut som följande:

(OBS: Försäkringen ingår i den totala kostnaden)

Insatsen för nya medlemmar är 1 kr. Medlemsavgiften är 300 kr.

Serviceavgift för samtliga mäklare: 7 200 kr (ex. moms)
Serviceavgift för passivt medlemskap: 3 000 kr (ex. moms)
Försäkringsavgift: 4 455 kr

Exempel 1
En mäklare som ansöker om medlemskap för sig själv får då betala: 1 + 300 + 7200*1,25 + 4455 = 13 756 kr

Exempel 2
Ett passivt medlemskap: 1 + 300 + 3000*1,25 + 4455 = 8506 kr

Priserna ovan gäller för 2021. Nytt för 2021 är att serviceavgiften har sänkts samt tagits bort för stödmedlemskap, som stödmedlem betalas endast medlemsavgiften på 300 kr.