Prisexempel 2023

Den totala årliga kostnaden för ett medlemskap i FMF ser ut som följande:

(OBS: Försäkringen ingår i den totala kostnaden)

Insatsen för nya medlemmar är 1 kr. Medlemsavgiften är 300 kr.

Serviceavgift per mäklare: 4 200 kr (ex. moms)
Serviceavgift för passivt medlemskap: 0 kr
Försäkringsavgift: 4 450 kr

Exempel 1
En mäklare som ansöker om medlemskap för sig själv får då betala:
1 + 300 + 4 200*1,25 + 4 450 = 10 001 kr inkl. moms

Exempel 2
Ett passivt medlemskap: 300 + 4 450 = 4 750 kr inkl. moms

Som stödmedlem betalas endast medlemsavgiften på 100 kr.