Prisexempel 2024

Insats för nya medlemmar: 1 kr
Medlemsavgift: 300 kr
Serviceavgift för mäklare: 5 700 kr
Serviceavgift för passivt medlemskap: 1 500 kr

Försäkringsbelopp 2,5 Mkr: 4 673 kr
Försäkringsbelopp 5 Mkr: 5 565 kr

Kostnad per mäklare: 10 674 kr exkl. moms

Exempel 1:
En mäklare som ansöker om medlemskap med försäkringsbelopp 2,5 Mkr betalar: 1 + 300 + 5 700 + 4 673 = 10 674 kr exkl. moms

Exempel 2:
Ett passivt medlemskap: 300 + 1500+ 4 673 = 6 473 kr exkl. moms

Som stödmedlem betalar du endast för medlemsavgiften på 100 kr.