Värdering av bostad

Det kan finnas flera olika skäl till varför du behöver värdera din bostad. Kanske behöver du lägga om dina lån, vill förhandla med banken om bättre villkor eller tänker sälja din bostad.

De fastighetsmäklare som arbetar i området är de som bäst kan hjälpa till vid värderingen. Det är viktigt att du berättar vilket syfte du har med värderingen, för att den ska bli korrekt och för att fastighetsmäklaren ska ta fram de dokument som du som ägare behöver.

En värdering börjar oftast med att du och mäklaren tillsammans går runt i bostaden och kartlägger fakta, fördelar och nackdelar.

Mäklaren väger sedan in de förhållanden som gäller för just din bostad och ditt område för att se och hur detta påverkar prisbilden. Ofta tar mäklaren också hjälp av prisstatistik för området.

Jämför olika mäklare

Du kan alltid ta in flera fastighetsmäklare för att höra om deras uppfattning om bostadens värde skiljer sig åt på något sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det är de potentiella köparnas betalningsvilja som bestämmer värdet på bostaden. Värdet kan variera något från dag till dag beroende på köpkraften.

Bostadsvärderingar är färskvara och du bör därför vara noga med att göra värderingen vid det tillfälle då den behövs. Om värderingen är till för något annat än försäljning brukar mäklaren ta ut en avgift.