Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. FMI informerar också om god fastighetsmäklarsed.

FMI vänder sig främst till konsumenter i bostadsaffärer, det vill säga säljare, köpare och spekulanter samt till fastighetsmäklare. FMI:

  • prövar ansökningar om registrering som fastighetsmäklare och för register över registrerade fastighetsmäklare,
  • utövar tillsyn över registrerade fastighetsmäklare,
  • avgör ärenden om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare,
  • informerar konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
  • informerar såväl konsumenter som fastighetsmäklare om god fastighetsmäklarsed,
  • informerar mäklarföretag, branschorganisationer, konsumentvägledare och blivande mäklare om god fastighetsmäklarsed,
  • främjar utvecklingen av god fastighetsmäklarsed och
  • är representant i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FMI svarar dagligen på frågor från konsumenter, mäklare, blivande mäklare, konsumentvägledare, journalister och andra intressenter.

Besök FMI för mer information.

FMI

Box 5045, 650 05 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karlstad
Tfn: 010-490 01 00
Email: registrator@fmi.se