Hur ett tillträde går till

När kontrakt är skrivet, handpenning inbetald, alla villkor i avtalet uppfyllda, som eventuellt medlemskap eller besiktning, närmar sig ofta den stora tillträdesdagen. Tillträdet är det tillfälle då den slutliga bostadsaffären görs upp och bostaden byter ägare.

Ofta har man väldigt mycket praktiskt att utföra inför tillträdet, men vet kanske egentligen inte hur tillträdet kommer att gå till. Här följer en beskrivning av det normala händelseförloppet.

Val av lokal

Det vanliga är att köpare och säljare träffas med mäklaren antingen på köparens bank, hos fastighetsmäklaren eller i en annan lokal som fastighetsmäklaren föreslagit.

Om man väljer att träffas på en bank är det i regel på köparens bank, eftersom denna vill vara säker på att eventuella lån som belastar bostaden löses bort i samband med att slutgiltig köpeskilling betalas ut.

Det blir allt vanligare att tillträdet sker i en lokal som fastighetsmäklaren valt. Detta förutsätter dock att fastighetsmäklaren har tillräckligt bra kontakt med både köparens och säljarens bank för att kunna göra alla förberedelser som krävs.

Likvidavräkning

Vid tillträdet skriver man på en likvidavräkning som reglerar den slutliga ekonomiska uppgörelsen mellan köpare och säljare. Detta blir som ett kvitto på den ekonomiska uppgörelsen i affären.

Köparens bank får likvidavräkningen och med denna som underlag löser köparens bank bort eventuella lån som belastar bostaden. Resterande del av köpeskillingen betalas ut till säljaren.

Lånehandlingar

Köparens bank brukar se till att man skriver på alla lånehandlingar före tillträdet så att köparen och köparens bank redan gjort upp om alla villkor i det lån som ska tas.

Köpebrev/lagfartsansökan

Om det är en fastighet som byter ägare skriver man i de allra flesta fall även på ett köpebrev vid tillträdet. Köpebrevet ligger sedan som grund för lagfartsansökan, dvs den ansökan som behövs för att i alla register byta ägare på fastigheten. Oftast är det fastighetsmäklaren som skickar in lagfartsansökan. Gäller tillträdet en lägenhet behövs inget köpebrev, utan huvudsaken är att eventuell bostadsrättsförening godkänt köparen som medlem.

Överlämning av nycklar

I de allra flesta fall lämnar säljaren över nycklarna till köparen på tillträdesdagen. Det är efter denna tidpunkt som köparen är juridiskt ansvarig för bostaden och kan flytta in.

Även om köparen får nycklarna till bostaden före tillträdet är det fortfarande säljaren som äger bostaden. Säljaren har ansvaret för bostaden och en skyldighet att hålla bostaden försäkrad fram till tillträdet.

Bostadsaffären är klar

När ovanstående steg har tagits och banken har meddelat att de ekonomiska transaktionerna är genomförda är affären uppgjord och bostaden har bytt ägare.

Bostadsaffär utan lån

Affärer som görs upp utan att köpare eller säljare behöver lösa eller ta nya lån följer i stort sett ovanstående steg. Även om inga lån är inblandade brukar man ändå låta banken hjälpa till med transaktionerna för att säkerställa att pengarna byter ägare på ett säkert sätt.

Det finns fortfarande tillfällen då bostäder byter ägare utan att några lån måste lösas bort eller tecknas. Men då rena kontantaffärer idag är väldigt ovanliga på grund av penningtvättslagstiftningen väljer vi att inte skriva om detta här.