Om oss

Lär dig mer om Fastighetsmäklarförbundet, FMF

Fastighetsmäklarförbundet

Om oss

Fastighetsmäklarförbundet FMF är en politiskt obunden branschorganisation med drygt 1 000 medlemmar. Våra kärnområden är Service, Ekonomi, Kvalitet och Opinion.

Fastighetsmäklarförbundet bildades för 60 år sedan som ett förbund som samlade ihop mindre mäklarföretagen runt om i landet. De senaste åren har förbundet genomgått stora förändringar. FMF påbörjade sin förändringsresa år 2012 och då lade vi grunden för det nya och moderna förbundet.

Vi arbetar ständigt för att anpassa oss efter samhällets olika krav. Vi har en entreprenörsanda och jobbar efter korta beslutsvägar.

SEKO: Service, Ekonomi, Kvalitet & Opinion

SERVICE

Juridisk rådgivning ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap. Rådgivningen lämnas av kvalificerade jurister.
• Centralt upphandlad ansvars- och rättsskyddsförsäkring med förmånlig premie. Även kontorsförsäkringar för företaget samt personförsäkringar.
• Erbjudanden från våra samarbetspartners, exempelvis säljaransvarsförsäkring och försäkring mot dubbel boendekostnad. Framtagna för att du ska kunna konkurrera effektivt, oavsett om du har 100 anställda eller driver ett enmansföretag.
• Digitala juridiska forum för dig som mäklare.
• Digitalt kunskapstest så att du alltid är uppdaterad på de juridiska frågor som uppstår i din verksamhet.

 

EKONOMI

• Vi ska se till att tillvarata våra resurser men också se till att hjälpa medlemmarna att få så låga omkostnader som möjligt.

KVALITET

• Juridiskt nyhetsbrev med praktiska tips och nyheter på det juridiska området.
• Kostnadsfria kurser för våra medlemmar.
• Frekvent nyhetsuppdatering på vår webbplats www.fmf.se.
• Möjlighet till opartisk tvistlösning utanför domstol genom Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN)

OPINION

• Som organisation driver vi frågor som är viktiga för vår medlemskår och för fasighetsmäklarbranschen som helhet.