FRN, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd

FRN, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd är en branschgemensam tvistlösningsnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provision.

FRN prövar endast krav som är tvistiga vilket betyder att du först måste ha framställt ditt krav hos din fastighetsmäklare innan du gör en anmälan till FRN. Om mäklaren själv, eller dennes försäkringsbolag, helt eller delvis avisar ditt krav kan du vända dig till FRN. Du kan även vända dig till FRN om mäklaren eller dennes försäkringsbolag dröjer orimligt länge med att ta ställning till ditt krav.

Nämnden kommer även att kunna pröva kommersiella mäklartvister och tvister där mäklaren har ett provisionskrav mot en konsument samt tvister om så kallade konkurrerande provisionsanspråk, alltså tvister mellan två fastighetsmäklare om vem som har rätt till provision för en viss affär.

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd är en ansvarsnämnd för fastighetsmäklare dit såväl mäklare som konsument kan vända sig.

Nämnden ägs av FMF och Mäklarsamfundet, men är helt opartisk. Här prövas fastighetsmäklare som tillhör FMF eller Mäklarsamfundet.

Läs mer om FRN:s verksamhet på www.frn.se