Fastighetsmäklarförbundets webbplats med de senaste nyheterna inom mäklarbranschen
Hemnet - Sveriges mest besökta bostadssajt

Boräntan kan nå fem procent inom fem år

Det skriver SBAB i sin senaste prognos och räntorna förväntas börja stiga redan nästa år.

Under 2016 bör boräntorna börja röra sig uppåt, först räntorna på längre löptider och därefter de kortare.

Under 2017 stegras ökningstakten och i slutet av året ligger räntenivåerna betydligt högre än i dag. 

Läs mer.

---
Småhuspriserna stiger i hela landet

Småhuspriserna stiger i hela landet

Största prisökningen noteras i Västerbottens län enligt SCB:s senaste Småhusbarometer.

Sett till hela landet har priserna stigit med nästan 10 procent på årsbasis.

I Stor-Stockholm ökade småhuspriserna med 14 procent på årsbasis, medan ökningarna i Stor-Göteborg och Stor-Malmö låg på 12 respektive 9 procent. 

Läs mer.

---
Ingen objektsbeskrivning i kommersiella förhållanden

Ingen objektsbeskrivning i kommersiella förhållanden

Måste en mäklare som förmedlar en kommersiell fastighet upprätta en objektsbeskrivning?

Frågan har länge vållat ett visst huvudbry inom mäklarkåren, men förefaller nu ha nått vägs ände.

Frågan kan vid första anblick tyckas underlig.

I fastighetsmäklarlagen anges nämligen uttryckligen att en objektsbeskrivning endast behöver upprättas om köparen är konsument.

Läs mer.

---
Bostadspriserna i storstäderna fortsätter att stiga

Bostadspriserna fortsätter att stiga

Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

Under den tre senaste månaderna har priserna på bostadsrätter i Stockholm, Göteborg och Malmö stigit med 2-6 procent.

Rikssiffran på bostadsrätter har dock minskat med 1 procent den senaste månaden samt 5 procent under den senaste 3-månadersperioden men detta är ett direkt resultat av att andelen dyra storstadslägenheter minskar kraftigt under sommaren.

Läs mer.

---
Nästan gratis hus åt behövande

Nästan gratis hus åt behövande

Det Italienska företaget WASP har utvecklat en jättelik 3D-skrivare kapabel att skriva ut bostäder åt behövande.

Eftersom husen kan ”skrivas ut” med hjälp av lera eller jord blir kostnaden mycket låg.

Skrivaren, som kallas Big Delta, är tolv meter hög och sex meter bred. Tanken är att skrivaren skall kunna användas i både utvecklingsländer och katastrofdrabbade områden.

Läs mer.

---
Attefallshus blir allt vanligare på bostadsmarknaden

Attefallshus allt vanligare på bostadsmarknaden

Som de flesta känner till är det sedan förra året tillåtet att bygga ett så kallat attefallshus på max 25 kvadratmeter utan bygglov.

Nu börjar de första husen dyka upp på bostadsmarknaden och byggmästaren Kenta Sjögren är först ut i Bromma.

Läs mer.