Checklistor & Rutiner

Vi förenklar er vardag genom att tillhandahålla uppdaterade och lättillgängliga stöddokument och rutiner.

Lathund

Uträkning av bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning

För att förenkla uträkningen av bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning, som från och med 1 januari 2023 är obligatorisk, har vi tagit fram en lathund för hur ni går tillväga för att få fram den uppgiften.

Lathunden är uppdaterad efter den senaste informationen från FMI, den 28e februari 2024.

Ladda ner lathunden här

Penningtvätt

Vägledning

Öka din kunskap om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till din verksamhet som fastighetsmäklare.

Läs mer

Varningstecken

Lär dig om de varningssignaler som finns i samband med din verksamhet som fastighetsmäklare.

Läs mer

Mallar

Här har vi samlat texter tillsammans med bifogade exempel på avtal, klausuler, fullmakter etc.

Krävs samtycke?

Många överlåtelser av fastighet eller bostadsrätt kräver samtycke från säljarens maka/sambo eller från en tidigare maka/sambo. Läs mer och se ett schema över när samtycke krävs.

Läs mer

Framtidsfullmakt

Vad gäller när fullmaktsgivaren är helt eller delvis dement? Läs om framtidsfullmakter, vad som gäller och ladda ner ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Läs mer

Depositionsavtal

Läs om hur man gör när säljaren inte kan lösa lånen. Du hittar även ett depositionsavtal där handpenningen deponeras fram till tillträdesdagen.

Läs mer

Friskrivningsklausul

En situation där mäklaren får vara extra vaksam är om säljaren vill teckna en säljaransvarsförsäkring och samtidigt friskriva sig från felansvar. Läs mer och se exempel på hur en friskrivningsklausul kan se ut.

Läs mer

Om köparen inte betalar i tid

Om köpare inte betalar handpenningen i tid, kan säljaren skriftligen ge köparen en tilläggsfrist som handpenningen skall betalas inom. Läs mer och se exempel på en sådan.

Läs mer

Avtal skrivuppdrag

Det finns inget krav på att uppdragsavtalet måste vara skriftligt vid skrivuppdrag, men det är i hög grad lämpligt att man ändå upprättar ett skriftligt avtal. Läs mer och se exempel på ett sådant avtal.

Läs mer
Till fler juridiska artiklar

Branschgemensam beställarhandledning

Värdeutlåtande för kreditgivning till privatbostad

Detta är en uppdaterad version av beställarhandledningen för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning till privatbostad.

Förändringarna jämfört med föregående version är relativt små och innebär framför allt att energiklass och energiprestanda ska anges för bostaden när en sådan finns och att ett antal förtydliganden görs.

Läs mer

Vägledning för fastighetsmäklare

Flyt i Flödet

Vad fastighetsmäklare och banker kan förvänta sig av varandra och inte – har efter flera konstruktiva möten uppdaterats.

Tanken är att ni ska kunna använda er av det både för att besvara frågor om gången och för att kunna hänvisa banker till det när det uppstår frågetecken om vem som ska göra vad. För er som nyttjar Tambur, finns dokumentet redan inlagt i de svarta flikarna. Men detta gäller oavsett Tambur.

Läs mer

Checklistor

Checklista för arkivering

Som mäklare är man skyldig att låta FMI granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten.

Vi har en checklista där du får lära dig om:

  • Vilka handlingar som ska arkiveras?
  • Vem som ska arkivera dessa?
  • Hur länge man behöver arkivera handlingarna

 

Läs mer

Checklistor

När en kund vill byta mäklare

Det är inte ovanligt att uppdragsgivare säger upp ingångna förmedlingsuppdrag för att istället pröva lyckan med en annan mäklare. Att en mäklare ”tar över” ett objekt efter en annan mäklare ger ofta upphov till en rad frågeställningar.

Klicka på ”läs mer” för att se riktlinjer för vad som gäller när en kund byter mäklare.

Läs mer

För företaget

Dokumentpaket

I syfte att underlätta för våra medlemsföretag med anledning av den nya fastighetsmäklarlagen, tillhandahåller vi nu samtliga medlemmar ett ramverk till ett dokumentpaket. Paketet är utformat så att varje mäklarföretag ska kunna arbeta vidare i dessa utifrån sin egen individuella verksamhet och riskprofil.

Gå vidare till beställning via länken nedan.

Läs mer

Branschgemensamma riktlinjer

GDPR

FMF och Mäklarsamfundet har tillsammans och med stöd av Advokatfirman DLA Piper tagit fram branschriktlinjer för behandling av personuppgifter.

Läs mer

Avslutade anställningar

Syftet med riktlinjerna är att minska risken för konflikter och missförstånd i samband med avslutade anställningar för fastighetsmäklare.

Läs mer

Information för arbetsgivare

Modeller

Läs om fördelar och nackdelar med att bedriva din verksamhet genom eget aktiebolag, ”frisörmodellen” och ”konsultmodellen”.

Läs mer

Utbildningskostnader

Ska du anställa en mäklare vars tidigare arbetsgivare har betalat mäklarens utbildning och funderar på att lösa dennes skuld till den tidigare arbetsgivaren, bör du informera dig innan.

Läs mer

Avgifter till FMI

Är årsavgiften respektive ansökningsavgiften till Fastighetsmäklarinspektionen avdragsgilla?

Läs mer