Vid frågor gällande årsfaktureringen, vänligen mejla in till kansli@fmf.se.

Checklistor & Rutiner

Vi förenklar er vardag genom att tillhandahålla uppdaterade och lättillgängliga stöddokument och rutiner.

För företaget

Dokumentpaket

I syfte att underlätta för våra medlemsföretag med anledning av den nya fastighetsmäklarlagen, tillhandahåller vi nu samtliga medlemmar ett ramverk till ett dokumentpaket. Paketet är utformat så att varje mäklarföretag ska kunna arbeta vidare i dessa utifrån sin egen individuella verksamhet och riskprofil.

Gå vidare till beställning via länken nedan.

Läs mer

Penningtvätt

Allmän riskbedömning och rutiner enligt penningtvättslagen

Följ länken för en mall till våra medlemmar för att underlätta riskbedömningen av mäklarens verksamhet och rutiner.

Läs mer

Vägledning

Öka din kunskap om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till din verksamhet som fastighetsmäklare.

Läs mer

Varningstecken

Lär dig om de varningssignaler som finns i samband med din verksamhet som fastighetsmäklare.

Läs mer

Checklistor

Checklista för arkivering

Som mäklare är man skyldig att låta FMI granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten.

Vi har en checklista där du får lära dig om:

  • Vilka handlingar som ska arkiveras?

  • Vem som ska arkivera dessa?

  • Hur länge man behöver arkivera handlingarna

 

Läs mer

För arbetsgivare

Modeller

Läs om fördelar och nackdelar med att bedriva din verksamhet genom eget aktiebolag, ”frisörmodellen” och ”konsultmodellen”.

Läs mer

Utbildningskostnader

Ska du anställa en mäklare vars tidigare arbetsgivare har betalat mäklarens utbildning och funderar på att lösa dennes skuld till den tidigare arbetsgivaren, bör du informera dig innan.

Läs mer

Avgifter till FMI

Är årsavgiften respektive ansökningsavgiften till Fastighetsmäklarinspektionen avdragsgilla?

Läs mer

Checklistor

Att tänka på när en kund vill byta mäklare

Det är inte ovanligt att uppdragsgivare säger upp ingångna förmedlingsuppdrag för att istället pröva lyckan med en annan mäklare. Att en mäklare ”tar över” ett objekt efter en annan mäklare ger ofta upphov till en rad frågeställningar. Klicka på ”läs mer” för att se riktlinjer för vad som gäller när en kund byter mäklare.

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Gemensamma branschriktlinjer, GDPR

Fastighetsmäklarförbundet FMF och Mäklarsamfundet har tillsammans och med stöd av Advokatfirman DLA Piper tagit fram branschriktlinjer för behandling av personuppgifter med anledning av att Dataskyddsförordningen (2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018. Riktlinjerna syftar till att på ett övergripande plan lämna vägledning i ett antal grundläggande frågor kopplade till behandling av personuppgifter, bl.a. hur och vilken information som ska lämnas till registrerade, när personuppgifter bör gallras samt vad ett personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla.

Läs mer

Fastighetsmäklare

Flyt i Flödet

Vad fastighetsmäklare och banker kan förvänta sig av varandra och inte – har efter flera konstruktiva möten uppdaterats.

Tanken är att ni ska kunna använda er av det både för att besvara frågor om gången och för att kunna hänvisa banker till det när det uppstår frågetecken om vem som ska göra vad.

För er som nyttjar Tambur, finns dokumentet redan inlagt i de svarta flikarna. Men detta gäller oavsett Tambur.

Läs mer

Mallar

Här har vi samlat texter tillsammans med bifogade exempel på avtal, klausuler, fullmakter etc.

Krävs samtycke?

Många överlåtelser av fastighet eller bostadsrätt kräver samtycke från säljarens maka/sambo eller från en tidigare maka/sambo. Läs mer och se ett schema över när samtycke krävs.

Läs mer

Framtidsfullmakt

Vad gäller när fullmaktsgivaren är helt eller delvis dement? Läs om framtidsfullmakter, vad som gäller och ladda ner ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Läs mer

Depositionsavtal

Läs om hur man gör när säljaren inte kan lösa lånen. Du hittar även ett depositionsavtal där handpenningen deponeras fram till tillträdesdagen.

Läs mer

Friskrivningsklausul

En situation där mäklaren får vara extra vaksam är om säljaren vill teckna en säljaransvarsförsäkring och samtidigt friskriva sig från felansvar. Läs mer och se exempel på hur en friskrivningsklausul kan se ut.

Läs mer

Om köparen inte betalar i tid

Om köpare inte betalar handpenningen i tid, kan säljaren skriftligen ge köparen en tilläggsfrist som handpenningen skall betalas inom. Läs mer och se exempel på en sådan.

Läs mer

Avtal skrivuppdrag

Det finns inget krav på att uppdragsavtalet måste vara skriftligt vid skrivuppdrag, men det är i hög grad lämpligt att man ändå upprättar ett skriftligt avtal. Läs mer och se exempel på ett sådant avtal.

Läs mer
Till medlemsinformation för fler juridiska artiklar