Carola Russmark, VD
mar 14 | 2024

Regeringsuppdrag väcker positiva reaktioner inom mäklarbranschen

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har fått i uppdrag från regeringen att redovisa kostnaderna och avgifterna för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare respektive fastighetsmäklarföretag. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) ställer sig positiva till redovisningen i hopp om en rättvis avgift. 

Myndigheten ska redovisa den nuvarande och förväntade genomsnittliga kostnaden per ärende för tillsyn av fastighetsmäklare respektive fastighetsmäklarföretag, samt i vilken utsträckning kostnaderna varierar beroende på företagets storlek.  

Fastighetsmäklarförbundet som branschorganisation för svenska fastighetsmäklare ställer sig positiva till uppdraget och ser det som ett första steg mot en mer transparent bransch med rättvisa avgifter för sina medlemmar. Tillsyn av större företag kräver mer resurser jämfört med tillsyn av bolag med bara en eller få mäklare. 

– Vi anser det inte vara rimligt att fastighetsmäklare som driver ett eget AB med bara sig själv som anställd ska betala samma avgift som ett företag med 20 anställda. Här skulle FMF vilja se en ny differentierad modell som tar hänsyn till storleken på bolag., säger Carola Russmark, vd på Fastighetsmäklarförbundet. 

Samtidigt har FMI tidigare haft underskott i verksamheten finansierad av ansökningsavgifter och överskott i verksamheten finansierad av årliga avgifter. Uppdraget innebär att myndigheten nu ska föreslå en eller flera nivåer på avgiften för ansökan om registrering och den årliga avgiften, som ska motsvara de faktiska kostnaderna för myndighetens verksamheter.  

Att överskottet av årliga avgifter nu granskas, hoppas Fastighetsmäklarförbundet har en positiv inverkan på både avgiften för verksamma mäklare, men även skapar rättvisa förutsättningar bland företagare inom branschen.  

FMI ska senast den 3 maj 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet. 

 

 

Publicerad: 2024-03-14