feb 27 | 2024

Vårens kurser 2024

Vårens webbinarium är spikade. Skriv ner datumen i kalendern så får du länken till webbinariet på mailen dagen innan. Vi kommer även publicera länken dagen innan i kurskalendern.

21 mars fullmakter

09.00 – 10.00        online        länk får du på mailen

Nu är det dags! Fullmakter är som bekant vanligt förekommande i mäklares vardag. Samtidigt är fullmaktsjuridik både svårt och med många rykten som cirkulerar i branschen. Webbinariet riktar sig både till nya och mer erfarna mäklare.

Under föreläsningen kommer advokaterna Ola Betjemann och Mikael von Schedvin att gå igenom grundläggande fullmaktsfrågor som mäklare ofta stöter på, varvid de vanligaste problemen och riskerna för fel kommer uppmärksammas.

Kom till kursen

25 april konkurrerande provisionsanspråk

09.00 – 10.00        online        länk får du på mailen

Ditt eller mitt? Tvister mellan mäklare om rätten till provision blir allt vanligare i en marknad som har blivit tuffare på senare år. Tidigare har utgångspunkten varit ”vinnaren tar allt” men FRN har nu mer och mer lämnat detta synsätt, för att i stället ofta hitta en uppskattad fördelning av provisionen i respektive fall.

Under föreläsningen går advokaterna Claes Lood och Daniel Berger bland annat igenom de olika bedömningsgrunder som FRN tillämpar och vad du som mäklare ska tänka på när du tar över ett uppdrag efter en tidigare mäklare.

Kom till kursen

16 maj kontraktsvillkor och tilläggsavtal

09.00 – 10.00        online        länk får du på mailen

Låter konkreta tips för hur du ska lyckas med specialskrivna klausuler och tilläggsavtal bra? Den här morgonen kommer Advokaten Claes Lood och Johanna Gunnarsson guida dig hur du bäst löser dessa specialare.

Under de senaste åren, i den förändrade konjunkturen, har frågor om tilläggsavtal och specialskrivna klausuler mellan köpare och säljare blivit allt vanligare. Samtidigt är detta ett område som fastighetsmäklarutbildningen inte lägger tillräckligt fokus vid och som dessutom ofta inkluderar hög risk för skadeståndskrav mot mäklare.

En av mäklarens främsta skyldigheter är att formulera tydliga avtalsvillkor som minimerar risken för tvister mellan parterna. Ofta ligger det också i parternas intresse – även när de inte själva inser det – att mäklaren lyckas stå emot potentiellt dåliga uppgörelser och i stället presentera bättre lösningar.

Syftet med denna kurs är att du som mäklare ska bli bättre på att formulera tydliga avtalsvillkor, för att på så sätt erbjuda en pålitlig service, samt minimera tvister mellan parter och risken för skadeståndskrav.

Kom till kursen