Glöm inte att gå in på Mina Sidor och uppdatera dina uppgifter.

Bli medlem

Vi stärker, stöttar och vidareutvecklar dig under ditt yrkesliv. Bli medlem idag.

Välkommen till Fastighetsmäklarförbundet!

Allt börjar med en bra mäklare. Vi jobbar för en hållbar och samhällsutvecklande bransch.

I serviceavgiften ingår bland annat följande tjänster.

  • Internkontroll – FMF:s jurister går igenom handlingarna i dina förmedlingsuppdrag och granskar dem med FMI-ögon för att du tryggt och säkert ska kunna vandra igenom ett eventuellt tillsynsärende den dagen FMI knackar på. Granskningen avslutas med ett kort utbildningstillfälle där även resultatet av Internkontrollen presenteras. Kontakta kansliet om du skulle behöva detta.
  • Yttranden till FMI – Blir du anmäld till FMI hjälper förbundsjuristerna dig att formulera yttranden till myndigheten. Så, blir du anmäld, kontakta oss omgående!
  • Kundrådgivning – Du ska vara en opartisk mellanman. Du kan alltid hänvisa dina kunder till oss när de ställer frågor som du inte kan eller vill ta. 
  • Juridisk rådgivning – Det händer att fastighetsmäklare snubblar över juridiska knivigheter. Vänd dig till oss! Rådgivningen lämnas av kvalificerade jurister.

 

 

 

  • FMF-akademin – På vår webbplats finns ett digitalt kunskapstest med video- och textfrågor. Om du tar dig tid att göra dessa då och då, kommer du alltid att vara uppdaterad på de juridiska frågor som uppstår i din verksamhet.
  • Kurser – Varje termin håller vi kurser på aktuella ämnen för er som fastighetsmäklare. Kurserna är kostnadsfria för dig som är medlem hos oss. 
  • Webben – På vår webbplats hittar du checklistor, rutiner, kurser och mycket mer. 
  • Skyddsnät – Vi har en centralt upphandlad ansvars- och rättsskyddsförsäkring med en förmånlig premie. Här finns även ett utbud av kontorsförsäkringar för företaget samt personförsäkringar. Skulle du hamna i tvist eller vilja överklaga ett beslut av FMI, kontaktar du If så kan de ordna med biträde. 

Ladda ned och läs om medlemskapet

Våra stadgar 2019

Se våra senaste stadgar för Fastighetsmäklarförbundet FMF Ek förening.

Läs stadgarna

Våra etiska regler

Som medlem bör du känna till våra etiska regler i förbundet.

Läs mer

Försäkringsbilaga

Om du är intresserad av en utökad försäkring så behöver ni meddela det i ansökan nedan under "övrigt".

Öppna försäkringsbilaga

Prisexempel

Vi har gjort en beskrivning av hur kostnaderna är uppdelade. Läs mer och ta del av olika prisexempel.

Se prisexempel

Medlemskapstyper

Funderar du på att ta en paus?

Ska du gå på mammaledighet eller funderar du kanske på att ta en paus från mäkleriet ett tag? Vad gör du då med ditt medlemskap hos oss? För våra fullvärdiga medlemmar erbjuder vi passivt medlemskap samt stödmedlemskap.

Du kan läsa mer om vad dessa typer av medlemskap innebär i våra stadgar. Klicka på ”läs mer”.

 

Läs mer

Olika typer av medlemskap

Innan du beställer din digitala ansökningsblankett nedan är det bra för dig att veta att vi har 4 olika typer av medlemskap. Du måste välja vilket typ av medlemskap du ska ha när du ansöker om blanketten.

Juridiskt medlemskap

Ett juridiskt medlemskap är ett medlemskap för en organisation där mäklarna i organisationen blir undermedlemmar till företaget.

Undermedlem till juridisk medlem

Ett medlemskap för dig som är mäklare under ett företag som är en juridisk medlem hos FMF.

Insatsreducerad eller fullvärdig medlem

Ett medlemskap för dig som är en enskild aktiv mäklare. Skillnaden mellan ett insatsreducerat eller fullvärdigt medlemskap är insatsbeloppet.

Studentmedlemskap

Ett medlemskap för dig som studerar till fastighetsmäklare och vill ta del av uppdateringar och nyheter inom branschen.

Medlemskap

Utträde

Utträde kan beviljas vid årsskiften. Om medlem vill utträda ur föreningen vid kommande årsskifte, ska skriftlig uppsägning ställas till styrelsen och skickas till föreningens postadress, alternativt via e-post till kansli@fmf.se, senast den 1 oktober. I annat fall sker utträde vid nästföljande årsskifte.

 

Ansök om medlemskap här

Gör en digital medlemsansökan här. Fyll i dina uppgifter och välj om du vill få ansökningsblanketten per sms eller email. Du fyller i dina uppgifter och sedan sköter vi resten.