Vidareutveckling

Vi jobbar för att du ska bli en bättre mäklare genom kurser, juridiska nyhetsbrev och digital utbildningar.

Vidareutveckling

Bli en bättre mäklare

Vi jobbar för att du ska bli en bättre mäklare genom kurser, juridiska nyhetsbrev och digital utbildningar.

Som fastighetsmäklare är det viktigt att du håller dig uppdaterad så att du ständigt kan bibehålla den höga kunskapsnivå som branschen förväntar sig av dig, oavsett om du är nyutbildad eller erfaren mäklare.

Alla våra digitala kurser är kostnadsfria för våra medlemmar.

vidareutveckling

Miniföreläsningar

Vi arbetat ihop en spellista med korta miniföreläsningar om diverse ämnen inom fastighetsmäkleriet.

Hit att kan du enkelt återkomma för att repetera grundläggande men viktig information som dyker upp i arbetet.

Läs mer

FMF-akademins kunskapstester

Vår digitala utbildning hjälper dig som fastighetsmäklare att hålla dig uppdaterad.

Juridisk information

Vi publicerar löpande ut våra juridiska nyhetsbrev som behandlar relevanta juridiska frågor för branschen. Du hittar de juridiska nyhetsbreven under Anslagstavlan.

Vad gäller när en kund byter mäklare?

Det är inte helt ovanlig, att säljare av bostäder, säger upp ingångna förmedlingsuppdrag för att istället pröva lyckan med en annan mäklare. Att en mäklare ”tar över” ett objekt efter en annan mäklare ger ofta upphov till en rad frågeställningar som vi reder ut i detta nyhetsbrev.

Läs mer

När köparen inte får lån

I de flesta affärer behöver köparen låna pengar för att kunna finansiera köpet. HD har slagit fast att en mäklare som huvudregel ska verka för att köpet villkoras av att köparen beviljas lån. Det åstadkoms genom att det införs en s.k. låneklausul i köpekontraktet.

Läs mer

Mer om budgivning

Den viktigaste grundregeln är att det är säljaren som beslutar över budgivningen. Inte budgivarna och inte heller mäklaren. Många mäklare kan känna att de som mäklare är bättre än säljaren på att avgöra läget, men det hjälper inte. Läs mer för vad som gäller vid budgivning.

Läs mer

Köparens undersökningsplikt

Detta nyhetsbrev beskriver ett rättsfall som rör det smått klassiska problemet med felaktigt fall på badrumsgolvet. Köparen ansåg att det var fråga om ett s.k. dolt fel, vilket säljarna bestred. Säljarna ansåg med andra ord att köparna hade försummat sin undersökningsplikt.

Läs mer

Vem ansvarar för vad i en bostadsrättslägenhet?

Frågan om ansvaret för en bostadsrätt rymmer två dimensioner, som delvis berör varandra. Det handlar dels om relationen mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen, dels om relationen mellan säljaren och köparen av en bostadsrätt.

Läs mer

Om lockpriser

Frågan om lockpriser har diskuterats flitigt under det senaste decenniet. Framförallt är det ett storstadsfenomen. Tanken är att det låga utgångspriset skall attrahera en större grupp av spekulanter, vilka skall lockas att bjuda på fastigheten. I detta nyhetsbrev utreder vi frågan.

Läs mer
Till Anslagstavlan