mar 27 | 2024

Utbildningen bör formas för en hållbar mäklarbransch

I den uppmärksammade granskningen av utbildningar för fastighetsmäklare framgår tydliga brister i sju av tio. I bedömargruppen för granskningen deltog Fastighetsmäklarförbundets ordförande, Johan Linde, som vill se att lärosätena tar ett större ansvar och skapar bättre förutsättningar för nya mäklare i en redan konkurrensutsatt bransch.

I granskningen från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) framgår det att endast tre av tio högskoleutbildningar i fastighetsmäkleri uppnår hög kvalitet. Medan de övriga sju har ifrågasatt kvalitet och uppfyller därav inte kvalitetskraven för högre utbildning.

Bakom granskningen står en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentant, bland annat Johan Linde, ordförande för Fastighetsmäklarförbundets (FMF).

FMF har tidigare tagit upp problemet med att nyexaminerade mäklare startar sina karriärer i en utsatt situation i en redan tuff bransch. Inte minst på grund av bristande vägledning från sin utbildning om vad som förväntas av dem som mäklare. Vilket kan ses som en bidragande faktor till att nya mäklare lämnar branschen.

– Med goda exempel på utbildningar som ger fastighetsmäklare behörighet finns också stora möjligheter för lärosätena att ta rygg på varandra i utbildningens kärnområden. Parallellt med att jobba nära branschorganisationerna, t.ex. FMF och inte vara rädda för att bjuda in varandra till bordet för att finna förbättringspotentialer. Ur ett globalt perspektiv har vi högt ställda krav på fastighetsmäklarkåren vilket också tryggar det konsumentskydd som vi värdesätter i Sverige.”, menar Johan Linde, ordförande för FMF.

De tre lärosäten som har godkända utbildningar är Malmö Universitet med kandidatexamen i fastighetsvetenskap, Luleå tekniska universitet med fastighetsmäklarutbildning och Kungliga Tekniska högskolan med kandidatexamen i fastighetsutveckling med inriktning på fastighetsförmedling.

Granskningen inkluderar endast kurser som berör fastighetsmäkleri och inte övriga delar av utbildningarna. UKÄ kommer att följa upp de utbildningar som inte uppnått hög kvalitet och vid behov kan examenstillståndet granskas om ett år. Korrigeringar av kvalitetsbristerna måste redovisas senast 20 februari nästa år.

Granskningsresultat

Om granskningen 

Publicerad: 2024-03-27