apr 19 | Nyheter

LTU och Lexicon University drar igång sin nya distansutbildning

FMF har tidigare skrivit om en ny distansbaserad fastighetsmäklarutbildning lanserad av Lexicon University i samarbete med Luleå tekniska universitet.

Nu har den 18 månader långa utbildningen dragit igång och FMF kommer att följa några av deltagarna. Genom deras tankar och erfarenheter lär vi oss förstå hur det är att utbilda sig till fastighetsmäklare samtidigt som livet och arbetet ska klaras av parallellt.

Några av de frågor vi kommer att försöka besvara under resans gång är:

  • Hur klarar deltagarna av en akademisk utbildning på kortare tid än den studiehastighet som högskolor och universitet normalt erbjuder?
  • På vilket sätt lägger de upp sina studier?
  • Vad säger omgivningen om valet att börja studera; är de ett stöd eller ett hinder – eller både och?
  • Vilka ämnen i utbildningsplanen känns relevanta – och finns det sådana som känns svårmotiverade ur ett deltagarperspektiv?
  • Vad innebär det att studera under 18 månader tätt samman med andra deltagare från olika mäklarbyråer?

På vår hemsida kommer vi att lägga upp uppdateringar, blogginlägg och intervjuer med de deltagare vi valt att följa. Först ut är Helena Brännström, Kursansvarig för utbildningen.

Du kan läsa hennes inlägg här!

 

Övrig information

Vad är en uppdragsutbildning?
Universitet och högskolor har under lång haft möjlighet att anordna utbildning på uppdrag av myndigheter, företag och andra organisationer. För denna så kallade uppdragsutbildning får lärosätena ta ut avgifter från uppdragsgivarna. Ofta avser det utbildning av uppdragsgivarens personal, men i vissa fall kan uppdragsutbildning även avse utbildning som behövs av antingen arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl. Uppdragsutbildning regleras genom särskilda bestämmelser, framför allt genom förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Om Lexicon University:
Vi erbjuder kvalificerade utbildningar med akademiska poäng i samarbete med universitet och högskolor och genomför såväl öppna utbildningar som anpassade och företagsinterna program. Eftersom deltagarna arbetar hel- eller deltid under studietiden anpassas undervisningsformen och utbildningstakten. Modern teknik möjliggör dessutom för geografiskt spridda målgrupper och organisationer att delta i ett och samma program utan höga kostnader för resor och logi.

Om LTU:s fastighetsmäklarutbildning:
Utbildningen följer Luleå tekniska universitets utbildningsplan och innehåller bland annat ett praktiskt examensarbete där deltagaren redogör för en fullständig intagsprocess. Merparten av lärarna har arbetat med utbildningen i tio år vilket ger en bred erfarenhetsgrund att hämta kunskaper från. Kombinationen av praktiskt arbete och djuplodande teorier stärker möjligheterna för den som vill bli en framgångsrik mäklare.