apr 19 | Nyheter

Helena Brännström om den nya distansutbildningen

Det är tisdag den 4 april och första dagen för Lexicon University och LTU:s nya distansbaserade fastighetsmäklarutbildning. Deltagarna har samlats på morgonen för att börja med en god frukostfika. Aningen spänd stämning. Avvaktande hälsningsfraser. En förväntansfull puls.

På plats denna dag är Helena Brännström som är utbildningsledare för fastighetsmäklarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Hon kommer att ha några av gruppens delkurser framöver, men i dag är hon närvarande för att hälsa deltagarna välkomna. Hon blev klar med sin egen mäklarutbildning i Härnösand 1991 och har sedan jobbat aktivt som mäklare, både som anställd men även som egen företagare Luleå.

– Jag har hela mitt liv jobbat med fastigheter, i början på fastighetsbolag såsom Svenska Bostäder i Stockholm och HSB i Luleå.

Helena började med att plugga till fastighetsförvaltare och gick halva utbildningen tillsammans med mäklare; där uppstod hennes intresse för yrket.

– Det ska jag bli, tänkte jag! Då var marknaden helt kall och ingen var egentligen intresserad av att köpa något, det kunde gå en hel vecka utan att telefonen ringde. Men det lossnade, som det gör i olika konjunkturer, och blev en bra och rolig karriär.

– Mycket har ju ändrat sig sedan dess, inte bara marknaden. Allt från teknik till konkurrens.

– Det fanns inga datorer, knappast ens mobiltelefoner, inga digitala kameror, inget Hemnet… Men å andra sidan var tempot ett annat och kanske också attityder. I dag går allt väldigt fort och kunder är ivriga, de vill verkligen köpa. Det medför en stor press, kompetens och stresstålighet av mäklaren.

I dag kan den som ej vinner en budgivning bli besviken, vilket kan gå ut över mäklaren.

– Jag tror att dagens mäklare måste vara inställda på detta och därför lära sig redan i utbildning hur man hanterar sådana frågor. Deltagarna på den här utbildningen kommer att diskutera mycket etik i kursen Försäljning & Etik. Vi läser även medling och konfliktlösningar, vilket också är viktigt i dag.

Hur ska då de som väljer att bli mäklare resonera med sig själva – vilken syn ska de ha på sitt framtida yrke…

– Jag tror att det viktigt att de bestämmer sig för vilken mäklare de vill vara, hur deras inre kompass känns för att orka med alla de krav som ligger på dem. Följa alla lagar samt god fastighetsmäklarsed, att tänka långsiktigt och inte bara på varje enskild affär. Vill man jobba länge inom yrket måste man tänka långsiktigt och vara proffsig mot alla, då kommer oftast kunder tillbaka och rekommenderar till andra.

Helena menar att mäklarrollen lever på ett förtroende som var och en måste förvalta på bästa sätt. Även tänka på branschen i stort och hålla fanan högt för att öka det förtroendet.

– Jag tycker en mäklare ska kunna sätta ett pris, som är så nära sanningen som möjligt, så att kunder kan uppfatta oss så proffsiga som vi faktiskt är, därför är jag mycket emot lockpriser, vilket sänker vårt förtroende och vår profession.

Uppdragsutbildningen inom Lexicon följer exakt utbildningen på Luleå tekniska universitet och utgör, menar Helena, ett bra komplement till den.

– De som får förmånen att via sin arbetsgivare gå Lexicon-utbildningen kan skatta sig lyckliga, de har ett jobb och en arbetsgivare som tror på dem och stöttar dem. De kan under sin utbildning ta hjälp av sina kollegor och även vara med och följa arbetet parallellt med studierna. Jag tror även att studenterna känner sig extra motiverade och taggade när företaget stöttar dem. Det är riktigt spännande att starta upp utbildningen och samarbetet med Lexicon University!

inforutaD