Dokumentpaket för företagen

För företaget

Dokumentpaket för företagen

Den nya fastighetsmäklarlagen medför behov för mäklarföretag att införa interna rutiner och riktlinjer som möjliggör för fastighetsmäklarna att följa god fastighetsmäklarsed och gällande penningtvättsregelverk.

Dessa rutiner och riktlinjer behöver vara tämligen detaljerade, med spännvidd från riktlinjer om hur mäklarverksamheten bedrivs i stort och smått till rutiner för hantering av överträdelser av fastighetsmäklarlagen m.m.

I syfte att underlätta för våra medlemsföretag tillhandahåller vi nu samtliga medlemmar ett ramverk till ett dokumentpaket med sammanlagt åtta dokument, med olika ändamål. Dokumentpaketet är utformat så att varje mäklarföretag ska kunna arbeta vidare i dessa utifrån sin egen individuella verksamhet och riskprofil.

Dokumentpaketet beställs via kontaktformuläret nedan, självklart utan någon extra kostnad.

Frågor om beställning? Kontakta oss på kansli@fmf.se

Beställ dokumentpaketet här

Fyll i kontaktformuläret med namn, mejladress samt "dokumentpaket" under meddelande för att göra er beställning. Dokumentpaketet är kostnadsfritt och ingår i ert medlemskap.