jun 10

Uppdaterad information från FMI – Hur går det till att registrera företagen?

Vi har tidigare under våren delat information gällande den nya lagen som träder i kraft den 1 juli 2021. FMI har nu delat mer information gällande hur mäklarföretagen ska gå till väga när de registrerar sig.

Se den uppdaterade informationen här.