apr 29

Brev till mäklarföretag från FMI angående nya FML

Den 1 juli kommer den nya fastighetsmäklarlag med största sannolikhet att börja gälla. Mäklarföretag kommer då behöva ansöka om registrering hos på Fastighetsmäklarinspektionen och företagen kommer att hamna under deras tillsyn. FMI har gått ut med ett första brev med med grundläggande information.

Mer information gällande hur själva processen kommer att gå till kommer.