Fastighetsmäklarförbundets webbplats med de senaste nyheterna inom mäklarbranschen

FMF röstar igenom en försäljning av Hemnet-aktierna

I tisdags genomförde Fastighetsmäklarförbundet FMF Ekonomisk förening sin föreningsstämma med anledning av försäljning av förbundets aktier i Hemnet Sverige AB. Stämman genomfördes på Älvsjömässan i Stockholm. De tilltänkta köparna var också på plats och berättade om sin plan för Hemnet och hur man tillsammans med mäklarkåren vill skapa en ännu bättre bostadsportal för alla som på olika sätt idag använder Hemnet.

Stämman röstade enhälligt för att sälja aktier i Hemnet Sverige AB.

Läs mer.

---
FMF träffade Civilutskottet

FMF träffade Civilutskottet

Civilutskottet har gjort en uppföljning om 2011 års fastighetsmäklarlag. Uppföljningen utmynnade i en rapport och ett öppet utskottssammanträde där representanter för FMF, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarinspektionen var särskilt inbjudna för att kommentera rapporten.

Det som diskuterades på sammanträdet var främst lockpriser och budgivning, men även frågor om ansvaret för innehållet i objektsbeskrivningen, undersökningsplikt och nyproduktion stod på programmet. FMF presenterade bland annat initiativet med statistiskt jämförelsevärde.

Läs mer.

---
EU hotar Sverige med domstol – om bolåneregler

EU hotar Sverige med domstol om bolåneregler

Affärsvärlden publicerade nyligen en artikel där man berättade att EU-kommissionen, i ett pressmeddelande, hotat att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört EU-regler om konsumentskydd för bolånetagare.

FMF har varit i kontakt med Johan Klefbäck, rättssakkunnig vid Justitiedepartementet, som uppger att de nödvändiga lagarna för implementering av direktivet redan antagits av riksdagen den 9 november och kommer att träda i kraft vid årsskiftet.

Läs mer.

---
PLUS om pant i bostadsrätt

PLUS om pant i bostadsrätt

TV-programmet PLUS sände nyligen ett program om pant i bostadsrätt. Vid tillträdet på en bostadsrättsaffär löstes inte ett lån på omkring 1,5 miljoner kr som säljarna hade i en bank. Lånet var förenat med panträtt i bostadsrätten och efter tillträdet krävde banken köparna på betalning. På förekommen anledning vill FMF reda ut några missförstånd.

Läs mer.

---
Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån har 48 900 nya lägenheter preliminärt påbörjats att byggas under de tre första kvartalen 2016. Det är hela 39 procent fler än jämfört med samma period år 2015 då 35 167 lägenheter började byggas.

Läs mer.