feb 1 | Nyheter

Var förberedd vid brand

Även om risken att det börjar brinna i ditt hem statistiskt sett är liten är det viktigt att du vet hur du ska agera i en sådan situation.

En bra utgångspunkt är att tänka enligt ramsan: rädda – varna – larma – släcka. Det första du måste göra är givetvis att rädda dig själv och andra, och sedan varna andra som kan utsättas för fara. Ring sedan räddningstjänsten 112. Under förutsättning att branden inte är för omfattande, kan du försöka släcka den eller påbörja släckningsarbetet.

Om du bor i lägenhet och det börjar brinna, ska du ta dig ut till trappuppgången och stänga dörren. Om det däremot brinner i trapphuset ska du stanna kvar i lägenheten, och inte försöka ta dig ut genom en rökfylld trappuppgång. Det räcker med några andetag av brandrök för att bli medvetslös. Ställ dig istället vid ett fönster eller balkong, så att räddningstjänsten kan se dig. Hus i Sverige är byggda för att förhindra att bränder sprids mellan lägenheter.

Bor du i villa måste du se till att det finns utrymningsvägar i form av stegar på ovanvåningen och att det finns olåsta fönster som kan fungera som flyktväg.

Oavsett hur du bor ska du ha fungerande brandvarnare på varje våning och gärna även brandsläckare och brandfiltar. Bestäm även en plats där ni ska samlas åter om det börjar brinna. Denna ska inte vara för nära huset.

Läs mer på Hemnets hemsida genom att följa länken.