feb 3 | Nyheter

FMF i möte med regeringen

FMF har deltagit i ett möte med regeringens referensgrupp för konsumentfrågor.

Vid mötet fick FMF möjlighet att presentera konceptet Statistiskt jämförelsevärde. Presentationen fick ett gott mottagande och flera i gruppen ställde intresserade frågor.

Bild: Magnus Melin från FMF tillsammans med departementsrådet Peter Knutsson.