dec 12 | Nyheter

Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn

Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn, mer än var tredje sparar till bostad för barnen och knappt var femte till barnens körkort. Vanligast är fondsparande men många sätter också in pengar. En av fem sparar inte alls till barnen. Det visa er ny undersökning av Sifo utförd på uppdrag av Swedbank.

– Det är positivt att så många föräldrar sparar till sina barn. För många är sparande till barnen långsiktigt, då kan man med fördel spara i aktiefonder, det ökar möjligheten till avkastning på pengarna, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna, i ett pressmeddelande.

Generellt sätt så sparar män till sina barn i något högre utsträckning än kvinnor och höginkomsttagare oftare än låginkomsttagare. Vanligast är att man sparar 500 kronor per barn och månad.

Vidare visar undersökningen att två av tio föräldrar planerar att låta barnen själva bestämma vad pengarna ska användas till medan sju av tio uppger att beslutet ska ske i samråd med föräldrarna.

Över hälften sparar i barnets namn vilket innebär att pengarna blir tillgänmgliga på artonårsdagen. Intressant nog så sparar en fjärdedel av de föräldrar, som inte tycker att barnet ska få bestämma vad pengarna ska användas till, i barnens namn.

– Är tanken att du som förälder tillsammans med barnet ska bestämma vad sparpengarna ska gå till, exempelvis bostad eller körkort, kan det vara klokt att spara i förälderns namn. Sparar man i barnets namn tillfaller pengarna barnet på 18-årsdagen, och då kan du som förälder inte påverka vad pengarna går till, säger Arturo Arques.

Nedan följer några tips från Swedbank och sparbankerna

• Börja spara tidigt till barnen. Ju tidigare du börjar, desto mindre belopp behöver du spara varje månad.

• Ett regelbundet sparande varje månad är att föredra. Sätt gärna en automatisk överföring från ditt konto så att det dras ett belopp varje månad.

• Barnsparande är ett långsiktigt sparande, var därför inte rädd för att spara pengarna i fonder med en lite högre andel aktier, då ökar möjligheten till högre avkastning.

• För att inte riskera att barnet använder pengarna till annat än du har tänkt kan det vara klokt att spara i ditt eget namn. På så sätt har du kontroll över pengarna och avgör när barnet ska få tillgång till dem.

• Sparar du i barnets namn på investeringssparkonto eller bankkonto får barnet tillgång till pengarna den dagen barnet fyller 18 år.

• Sparande i kapitalförsäkring är mer flexibelt. Du kan spara i ditt namn med barnet som förmånstagare. På så sätt bestämmer du över pengarna och kan överlämna dem när du vill.

• Sparar du i en kapitalförsäkring i barnets namn kan du genom ett gåvobrev se till att barnet inte får tillgång till pengarna förrän vid en viss ålder.

• För andra släktingar och anhöriga som sparar till barnet är kapitalförsäkring en bra sparform.

• Prata med din bank för att förstå vilken sparform som passar bäst och vilka juridiska dokument som behövs för att skydda pengarna på bästa sätt.

Läs hela pressmeddelandet här.