maj 7 | 2020-2022

Svensk Mäklarstatistik: Villapriserna fortsatt uppåt i april

Under april ökade villorna i pris med +2% och bostadsrätterna var oförändrade i jämförelse med mars. Villorna visar en nu en prisökning på +19% från april 2020 och bostadsrätterna på +10%, enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna ökade med +2% i Stor-Malmö, +1% i Stor-Göteborg och var oförändrade i Stor-Stockholm. I Centrala Malmö steg priserna med +3% och endast med +1% i både Centrala Göteborg och Stockholm.

Det var även fortsatt ökning på villorna med +3% och i Stockholm och Malmö samt en ökning på +2% i Göteborg. Årstakterna på villor varierar mellan +18% och +23%.

Sammanlagt i år har det sålts 62 100 bostadsrätter och villor, en ökning med +14%. I april såldes 11 800 bostadsrätter och 5 300 villor i landet, en ökning på +31% samt +2% i jämförelse med april förra året.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.