nov 4 | Nyheter

Säljarna ökar sin position på bostadsmarknaden

Säljarnas position ökar på bostadsmarknaden. Detta enligt en undersökning som Fastighetsbyråns mäklare har genomfört.

Enligt Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel där lite mer än 400 mäklare deltog och svarade på deras syn på marknaden, är det en svag fördel för säljarna.

Det är en ganska stor balans mellan köpare och säljare men vi har märkt att det senaste halvåret så har säljarna stärkt sin position kommenterar Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Det skiljer sig något mellan olika delmarknader och i Stockholm har köparna som helhet fortfarande ett litet övertag, men trenden är densamma överallt. Rikssnittet ligger på 5,2, på en skala där 0 är köpare och 10 säljare, och snittet har successivt förskjutits under året.

Anledningar enligt Johan Engström till att osäkerheten som fanns för 1,5-2 år sedan var räntehöjningar, amorteringskrav och eventuell bostadsbubbla och den oron har nu mer lagt sig.

Han fortsätter med att den viktigaste faktorn just nu är att vi har ett stabilt ränteläge, som kommer vara lågt under lång tid framöver.

Källa: Dagens Industri

Läs hela artikeln HÄR