nov 5 | Nyheter

SBAB höjer boräntorna

SBAB väljer att höja listräntorna för bolån med 1-10 års bindningstid med mellan 0,15- 0,25 procentenheter. Detta efter att Riksbanken vid senaste räntebeskedet indikerade att styrräntan troligen höjs i december till noll procent.

 ”SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har därmed ökat vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har minskat”, skriver man i sitt pressmeddelande.

På ett års bindningstid höjs nu listräntan med 0,20 procentenheter, för treårig bindningstid är höjningen 0,25 procentenheter medan den på fem år stiger med 0,15 procentenheter.

Listräntan för lån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

I början av oktober sänkte SBAB listräntorna för bolån med 1-10 års bindningstid med mellan 0,1 till 0,3 procentenheter.

Källa: Dagens Industri

Läs hela artikeln HÄR