| Nyheter

Säkerställ att du gör rätt med ny tjänst från FMF

För att säkerställa att våra medlemmar har rätt kunskap och rätt resurser i sitt viktiga arbete erbjuder nu Fastighetsmäklarförbundet en helt ny tjänst.

Syftet med tjänsten är att du som företagsledare eller kontorsägare ska kunna säkerställa att du och dina medarbetare på kontoret efterlever fastighetsmäklarlagen, penningtvättslagen och andra lagar som är tillämpliga på mäklarnas verksamhet. Med detta kan ni också känna trygghet efter avslutad affär.

Under våren har FMF genomfört en pilot av tjänsten och de företag som har deltagit har varit mycket nöjda. Med några enkla åtgärder har man kunnat rätta till brister i arbetet och säkerställt att alla momenten av förmedlingsuppdraget har utförts på ett korrekt sätt.

Tjänsten, som vi kallar för Internkontroll, går i korthet ut på att en av våra vår jurister, efter beställning granskar på förhand bestämda handlingar på samma sätt som Fastighetsmäklarinspektionen gör i ett tillsynsärende. Diego Ortíz del Gaiso, som är huvudansvarig för den interna kontrollen, har arbetat med tillsyn på Fastighetsmäklarinspektionen i nio år och har god kännedom om vad inspektionen särskilt fäster uppmärksamhet på.

Granskningen sker på distans och kräver inte mer av mäklarna än att de skickar in de handlingar som efterfrågas. Därefter upprättas ett individuellt protokoll som överlämnas till respektive mäklare. Tillsammans går sedan FMF och mäklarföretaget igenom resultaten och mötet avslutas med ett utbildningspass.

För att ge alla medlemmar möjligheten att prova på tjänsten kommer den under 2018 att vara kostnadsfri. Vid intresse, mejla Diego på diego.ortiz@fmf.se