jun 11 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fler fastighetsmäklare bedömer stillastående priser

Majoriteten av fastighetsmäklarna i Mäklarpanelen, 46 procent, tror på stillastående priser de kommande tre månaderna, att jämföra med 41 procent förra mätningen. Dessutom minskar andelen fastighetsmäklare som tror på prisuppgång samtidigt som andelen som tror på prisnedgång ökar. Det visar den Mäklarpanel som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

Under de senaste fyra veckorna tror 46 procent av fastighetsmäklarna på stillastående priser de kommande tre månaderna, 32 procent tror på prisuppgång och 23 procent på prisnedgång. Vid förra månadens resultat var det 41 procent som trodde på stillastående priser medan 39 procent trodde på prisuppgång och 20 procent på prisnedgång.

– Det är tydligt att fastighetsmäklarna är mer försiktiga i sin bedömning. Det råder osäkerhet på marknaden med många bostäder till salu. Det går trögt framförallt för nyproduktion och dyrare objekt. Bankernas hårdare krav med amorteringskrav och hög kalkylränta avspeglar sig fortsatt på marknaden, både avseende rörlighet och pris. Fastighetsmäklarna möter många kunder som har svårt att få lån eftersom bankerna precis som alla andra är osäkra på marknaden och inte vågar låna ut på samma sätt som tidigare. Det finns köpare och säljare och det görs affärer, men det görs färre och det tar längre tid till avslut. Som branschorganisation får vi olika signaler beroende på var i landet man befinner sig, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Majoriteten av fastighetsmäklarna i panelen tror på stillastående priser och det betecknar jag fortsatt som sunt och balanserat. Ingen gynnas av vare sig hetsiga prisuppgångar eller prisnedgångar utan det man vill ha är en marknad som har en långsam positiv utveckling och en marknad som är mer förutsägbar. När marknaden är ostabil, och det är så många olika faktorer som påverkar som nu, behövs en långsiktig stabilitet i lagstiftningen kring bostadsfrågor. För utan genomtänkta och konkreta förslag skapas osäkerhet hos alla, avslutar Carolina Stegman.

​Efter en längre tids nedgång av marknadsindikatorn under hösten 2017 steg den kontinuerligt för att i början av 2018 ligga kring noll. I mars steg marknadsindikatorn till kring 20 där den har legat till i början på maj. De senaste veckorna har dock indikatorn närmat sig noll igen.

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat på mellan 250 och 280.

Du hittar pressmeddelandet i vårt pressrum.

Kontakt:
Carolina Stegman
vd Fastighetsmäklarförbundet
Mobil: 076-018 18 68
carolina.stegman@fmf.se