nov 20 | Nyheter

Raset för bobyggandet är över

Fallet i bostadsbyggandet är brutet. Men antalet nya bostäder är fortfarande långt ifrån målet för att bostadsbristen ska kunna byggas bort.

Statistiska Centralbyrån presenterade nya siffror för antalet påbörjade nya bostäder under årets nio första månader, nivåerna är 10 lägre än för motsvarande tid 2018. Men det positiva nyheten är att fallet i nyproduktionen tycks ha upphört.

Föregående års kraftiga ras i antal nya påbörjade bostäder är alltså över, även om läget kan variera inom landet. Omräknat till årstakt håller nyproduktionen på att landa kring 50 000 påbörjade bostäder, detta av alla slag, alltså inklusive nettotillskott genom ombyggnationer.

Den i år ganska stadiga volym som påbörjas kan jämföras med att Boverket räknar med att behovet av nya bostäder årligen är cirka 64 000 i hela landet, en årstakt som under 2000-talet bara har uppnåtts under bostadsrallyt 2016–2017.

Det går förstås inte att utesluta att nya sättningar kommer, men bilden är ändå ljusare än väntat. Det menar även Olle Holmgren, ekonom vid SEB, som tror att botten är nådd och att bostadsbyggandet snart kan se lite bättre ut igen.

– Om man läser i bostadsbyggarnas rapporter låter de lite mer optimistiska, säger Olle Holmgren till Nyhetsbyrån Direkt.

Men ur ett socialt perspektiv byggs fortfarande alldeles för få nya bostäder för att lösa bostadsbristen.

– När vi har en stor diskrepans mellan behov och byggande blir det svårt för outsiders. De som är nya på bostadsmarknaden har svårt att ta sig in. Att skaffa bostad blir en fråga om att ha eget kapital, om skuldkvot och inkomstutveckling. Samtidigt är det ett faktum att hyresmarknaden blir trängre och trängre, säger Hans-Åke Palmgren.

Källa: SVD.se

Läs hela artikeln HÄR