nov 22 | Nyheter

Hushållen väntas vänja sig vid lågränteläge

Hur det går för bostadsprisernas utveckling de närmaste åren avgör konjunkturen. Man tror att räntorna förblir ganska oförändrade efter att Riksbanken höjer reporäntan i december.

Hushållen väntas dock allt mer ta in att låga räntor är här för att stanna, och skruva ned sina ränteförväntningar, vilket delvis kan få samma effekter som en faktisk räntesänkning. Detta motverkas dock av ett fortsatt historiskt högt bostadsbyggande och prisdämpande kreditrestriktioner.

Det säger Johan Löf, seniorekonom vid Handelsbanken SHB A +0,55%, till Nyhetsbyrån Direkt. Han är en av författarna till en rapport från banken om den svenska fastighetsmarknaden.

”Inkomster har visat sig vara en av de viktigaste förklaringsfaktorerna för bostadspriserna. Vi har sett att arbetslösheten börjat röra sig uppåt, vilket påverkar inkomsterna både direkt om man blir arbetslös och indirekt genom att minska trycket på löneökningar. Vi ser en lite svagare konjunktur än många andra, vilket dämpar inkomstökningarna och talar för att bostadspriserna kommer att utvecklas relativt svagt de närmaste åren”, säger han.

Bankens prognos är att bostadspriserna stiger i takt med att inflationen de kommande åren, vilket är lägre än vad inkomsterna väntas öka. Banken ser också konjunkturutvecklingen som den största risken mot den prognosen. En starkare arbetsmarknad skulle kunna få bostadspriserna att stiga snabbare medan en kraftigare konjunkturnedgång skulle dämpa priserna.

Vad som däremot kan påverka bostadspriserna är att hushållen väntas dra ned på sina förväntningar om framtida räntor.

Handelsbanken menar att detta talar för att hushållen ännu inte fullt ut tagit in att de låga räntorna är här för att stanna.

”Skulle hushållen vänja sig allt mer vid lågräntemiljön och skruva ned sina ränteförväntningar kommer det att få motsvarande effekt som en räntesänkning. Vi tror att förväntningarna kommer att sjunka när hushållen tar in Riksbankens besked att det blir nollränta i flera år. Därmed skulle vi slippa ett boprisfall som annars inte varit ovanligt när det är lågkonjunktur i Sverige”, säger Johan Löf.

Källa: Dagens Industri

Läs hela artikeln HÄR