nov 19 | Nyheter

Ny undersökning om flytthinder

Nästan var fjärde svensk planerar att byta bostad under det kommande året men det finns många försvårande faktorer. Svenskarna själva tycker att de höga priserna är värst, följt av ett dåligt utbud och krav på kontantinsats. Detta enligt den senaste Bobarometern som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling.

En tredjedel av de svenskar som vill flytta uppger att de inte kan flytta på grund av att det är för dyrt. Åldersgruppen 18 till 29 är dock de som har det tuffast. En femtedel av de tillfrågade i åldersgruppen uppger att de inte har råd med kontantinsatsen och 13 procent svarar att de inte beviljas lån av banken. I åldrarna 40 till 49 är motsvarande siffra 4 respektive 5 procent.

– Det skärpta amorteringskravet och bankernas kreditåtstramningar har gjort det mer komplicerat att byta bostad. Det leder i sin tur till en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden samtidigt som det utesluter flera grupper att ens komma in på den. Tyvärr ser vi att detta slår hårdast mot förstagångsköpare, men även personer som ligger i skilsmässa och barnfamiljer som behöver större boende, säger Petra Wester, tf vd på Svensk Fastighetsförmedling, ett pressmeddelande.

Bobarometern visar också att 45 procent av svenskarna tror på stigande bostadspriser under de kommande året. De flesta av dessa, 31 procent, tror dock endast på en blygsam ökning på mellan 1 till 5 procent. Var fjärde tillfrågad tror på sjunkande priser medan 11 procent tror att priserna kommer att bli oförändrade.

– Vi har sett negativa effekter av en reglerad bostadsmarknad, men människors oro och ovisshet har också sin inverkan. Just nu råder en ovisshet om vad som kommer att hända på bostadsmarknaden, exempelvis i form av en utdragen regeringsbildning och kommande räntehöjningar. Och sådana faktorer påverkar givetvis svenskarnas syn på prisutveckling och hur de agerar i sina bostadsbyten, säger Petra Wester, tf vd på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.