maj 11 | Nyheter

Nu efterlyser även Lantmäteriet ett bostadsrättsregister

Som FMF tidigare har rapporterat om har Bostadsrättsutredningen och Konsumentverket stött mäklarbranschens krav på ett bostadsrättsregister där pantsättningar kan noteras. Ett sådant register skulle öka konsumentskyddet vid bostadsrättsöverlåtelser.

Nu har även Lantmäteriet instämt i kravet. Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att utreda olika användningsområden för det befintliga lägenhetsregistret. Att utreda ett bostadsrättsregister ingick inte i utredningsuppdraget, men Lantmäteriet påpekade ändå att ”nuvarande system för hantering av pant i bostadsrätt är föråldrat och osäkert mot bakgrund av bostadsrätternas höga värden i dagens samhälle. Det finns därför behov av att skapa ett nationellt offentligt bostadsrättsregister i syfte att hantera överlåtelser och pantsättningar av bostadsrätter.”

Du kan läsa utredningen här.