jan 11 | Nyheter

Nordic lanserar ny säljarförsäkring

Just nu lanserar Nordic en ny förbättrad Säljarförsäkring avseende dolda fel.

Som ett resultat av att Chubb har valt att avsluta sitt engagemang och att Nordic vill fortsätta utveckla försäkringen så har man tagit fram en förbättrad försäkring som, efter upphandling, placeras hos Nordens största försäkringsbolag inom Dolda fel-försäkring, Protector Försäkring.

De två idag befintliga försäkringslösningarna, Säljarförsäkring A och B slås ihop till en ny förbättrad försäkring. Detta för att dels säkerställa ett bättre skydd för kunderna samt att förenkla ert dagliga arbete genom att ni bara behöva fokusera på en försäkring (utöver FMF Ansvar) och ett besiktningskrav.

I den nya försäkringen har följande förbättringar gjorts:

• Utökat skydd avseende el-, vatten- och avloppsinstallationer ingår automatiskt utan krav på utökad besiktning
• Skaderegleringsgränsen sänks till 5 000 kr (fortfarande utan självrisk)
• Nytt försäkringsbeloppsalternativ erbjuds på 2 MSEK
• För de högre beloppen är ersättningen för merkostnad höjd till 20 000 kr.

Sedvanlig överlåtelsebesiktning skall fortfarande ske av köparen eller säljaren för att få teckna försäkringen. Detta för att säkerställa kvalité.

Chubbs säljarförsäkring finns tillgänglig att teckna fram till 170131 för de kunder som vill och har äldre förmedlingsuppdrag (innan 170201) men Nordic rekommenderar att man så fort som möjligt styr om till den nya produkten för att säkerställa ett bättre skydd för kunden.

Premienivån bibehålls på 7 625 kr för 750 000 kr och 10 525 kr för 1 500 000 kr som för den förra Säljarförsäkring B- utökat skydd vilken Chubb fortfarande är försäkringsgivare för fram till 170131. För 1 000 000 kr-nivån sänker vi priset från 9 625 kr till 8 525 kr via Protector.

Information och priser för alla fyra alternativ hittar ni i bifogad pdf.

Nordic har även öppnat en ny hemsida för att ytterligare hjälpa kunder kring frågor om försäkring och hur man gör vid skador: