| 2017-2019

Bygga balkong i bostadsrätt

Det kan verka som ett väldigt stort projekt, men att ge sin bostadsrättslägenhet ett lyft genom att bygga en balkong är inte helt ovanligt.

Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna, berättar i en intervju med Hemnet om hur det går till.

Ett första steg mot balkong är att väcka frågan med bostadsrättsföreningens styrelse. Beslutet kommer, om det blir aktuellt, att fattas på föreningens årsstämma, så ett förslag kan lämnas till den i form av en motion. Två tredjedelar av föreningens medlemmar måste vara för att bygga balkonger, eftersom föreningen äger fastigheten inklusive de blivande balkongerna.

Att föreningen beslutar för ett bygge är dock inte tillräckligt. Kommunens byggnadsnämnd behöver även kontrollera att ett balkongbygge stämmer överens med detaljplan för såväl byggnaden som kvarteret, och inte heller får husets arkitektur förstöras. Viktigt är även att ingen boende drabbas av för mycket insyn eller att balkongerna gör det mörkt inne i lägenheterna.

Kostnaden kan mycket väl överstiga 100 000 kronor per balkong, vilket ska betalas av bostadsrättsinnehavaren. I många fall är detta dock en investering som fås tillbaka vid en försäljning av lägenheten, vilket är en vanlig anledning till att medlemmarna i en förening bestämmer sig för att bygga balkonger.