dec 6 | Nyheter

Malmöborna trivs bäst

Storstadspuls, lugnt på landet eller någonstans mitt emellan? Fastighetsbyrån har undersökt hur svenskarna trivs med sin bostadsort och resultatet visar att Malmöbor trivs allra bäst medan de på landet generellt sätt trivs lite mindre. Sedan 2012 har dock trivseln minskat i hela landet och mest i Stockholm.

54 procent av de tillfrågade, i hög utsträckning, trivs på orten där de bor, 38 procent är varken nöjda eller missnöjda och 9 procent trivs inte alls.

I Malmö är det hela 62 procent som trivs bra och i Stockholm och Göteborg ligger siffrorna på 54 respektive 58 procent. För ”större ort” ligger siffran på 56 procent och på ”mindre ort” (under 95 000 invånare) ligger andelen på 50 procent vilket är den lägsta andelen. På ”mindre ort” finns det även flest missnöjda på 11 procent.

– Det är intressant att Malmöborna är mest nöjda med tanke på att staden får relativt mycket negativ publicitet. Staden har uppenbarligen mycket positivt att erbjuda. Man kan också konstatera att de positiva aspekterna av att bo på en mindre ort, till exempel lugn, natur och billigare bostäder, inte verkar väga tyngre än negativa faktorer, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet här.