dec 7 | Nyheter

Mäklarpanelen: Fler mäklare tror på sjunkande priser

Fler mäklare tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna efter en längre period där det varit fler fastighetsmäklare som tror prisuppgång. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

De senaste fyra veckorna har andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser de kommande tre månaderna ökat från 25 procent till 29 procent medan antalet som tror på prisuppgång har minskat ytterligare från förra månaden, från 28 procent till 22 procent. Samtidigt tror 49 procent på stillastående priser.

Prisstatistiken tidigare i veckan visar att mäklarna i Mäklarpanelen hittills har haft rätt i sin bedömning. Och det är tydligt att man tror att priserna kommer fortsätta ned.

– Det är många faktorer som påverkar mäklarnas bedömning såsom en allmän oro på marknaden, ovanligt stort utbud av bostäder, bankernas hårdare krav och Riksbankens kommande räntehöjning, säger Erik Olsson, ordförande för Fastighetsmäklarförbundet.

– Eftersom det snart är jul och långhelger läggs det inte ut lika många nya bostäder längre och utbudet kommer minska kraftigt. Dessutom är en större andel av bostäderna som ändå ligger ute under jul och nyår sådana som inte har sålts tidigare under hösten. Därmed är konkurrensen från dem inte lika stor. Därför är detta är en period på året som kan erbjuda bra chanser till att sälja framgångsrikt eftersom utbudet minskar mycket mer än efterfrågan, avslutar Erik Olsson.

I början av 2018 låg Valueguards marknadsindikator kring noll. I mars steg den till runt 20, där den låg fram till början av maj. I slutet av maj gick indikatorn ner igen och låg fram till början av juli kring noll. Under början av hösten återhämtade sig indikatorn åter till vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och har legat på negativa nivåer under andra halvan av oktober och november. Indikatorn har under den negativa perioden pendlat mellan cirka -3 och -10. Antalet svar per vecka har de senaste veckorna legat mellan 240 och 250.

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 250 och 270.