jan 20 | 2023

Mäklare vittnar om ohållbara villkor hos förvaltare i och med nya bostadsrättslagen

Det har varit en intensiv vinter för mäklare att anpassa sig efter ändringarna ”Tryggare bostadsrätt” som trädde i kraft 1 januari 2023 i bostadsrättslagen. En konsekvens av lagen är att fastighetsmäklaren blir skyldiga att presentera en uppgift om bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning. Detta faktum har medfört att förvaltare sett sin chans att ta mer betalt, vilket drabbar mäklarkåren.

För att fullfölja beräkningen om indirekt nettoskuldsättning måste fastighetsmäklaren bland annat identifiera bostadsrättens s.k. andelstal för årsavgift. En uppgift som är individuell för respektive lägenhet. Detta kan hittas på flera olika sätt. Genom den s.k. mäklarbilden, föreningens ekonomiska plan, mäklarens undersökning/frågor till säljaren och föreningen, och då i förlängningen dess förvaltare. Problemet är dock att dessa handlingar ofta är otydliga och/eller ofullständiga.

– Vi hör från medlemmar att vissa förvaltare nu har satt i system att ta ut en extra avgift (ofta för omkring 1000 kr) för att tillhandahålla uppgiften om andelstal för årsavgift, kommenterar Jenny Stenberg, VD FMF.

I vissa andra fall kräver förvaltaren betalt för att t.ex. lämna ut den ekonomiska planen, trots att denna är en allmän handling och är registrerad hos Bolagsverket.

FMF bevakar utvecklingen
När nya lagar träder i kraft så behövs det alltid en anpassningstid vilket inte är konstigt. Men det som oroar är att uppgifterna är svårtillgängliga och avgifterna höga. Majoriteten av fastighetsmäklare får dessutom inte betalt för fasta kostnader om de inte skulle få ett objekt sålt vilket resulterar i inkomstbortfall. Detta riskerar att urholka tjänsten och dess fördelar. Alternativet är att det läggs direkt på konsumenten men då får förvaltaren sannolikt ännu mer jobb.

– Vi behöver föra en dialog och diskutera upplägg för detta och att diverse aktörer tar sig en funderare på ett mer hållbart sätt att trygga upp bostadsaffären för samtliga aktörer, säger Jenny Stenberg.