jan 25 | 2023

FMF byter försäkringsgivare

Som ett led i att det ska vara enkelt att vara medlem i Fastighetsmäklarförbundet (FMF) så har de nu efter fem år med If valt Eir Försäkring som ny försäkringsgivare för den obligatoriska ansvarsförsäkringen för fastighetsmäklare.

FMF jobbar alltid med medlemsnytta och en stor del av det är att se över kostnader och arbetssätt. Med anledning av det så har de nu en ny försäkringsgivare. I slutet av varje år upphandlas offerter in och valet för 2023 landade på Eir Försäkring som har både erfarenheten och mod att våga tänka nytt.

– Vi ser att Eir kan leverera vad vårt förbund behöver, smidighet och flexibilitet. Då det är ett löfte till våra medlemmar så förväntar vi oss detsamma av våra samarbetspartner och leverantörer. Här har vi möjlighet att påverka arbetssätt samt knyta och involvera våra kollegor på NEXT på ett smidigt sätt för att våra medlemmar ska få all den hjälp ni kan tänkas behöva i en omväxlande vardag, säger Jenny Stenberg, VD FMF.

Möjlighet till rättsskydd i förvaltningsdomstol
Mäklarföretagen står som bekant sedan 1 januari 2022 under tillsyn hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Med anledning av det har FMF tillsammans med Berkley tagit fram en kontorsförsäkring med tillägg att företagen kan få rättskydd i förvaltningsdomstol. I den tidigare kontorsförsäkringen gällde rättskyddet endast i allmän domstol.

– Detta är ett riktigt bra erbjudande till våra mäklarföretag och jag är glad över att vi nu kan erbjuda den tryggheten för våra medlemsföretag, avslutar Jenny Stenberg.