feb 7 | Nyheter

Mäklare föreslås kunna få förmedlingsuppdrag från Kronofogdemyndigheten

I november förra året överlämnades betänkandet ”Ett modernare utsökningsförfarande”, en diger lunta i tre tjocka band.

I betänkandet föreslås bland annat att Kronofogdemyndigheten ska kunna ge fastighetsmäklare att förmedla en utmätt bostadsrätt under hand. I dag är detta endast möjligt beträffande utmätta fastigheter.

”En fastighetsmäklare, med sina kontakter och spekulantregister, får anses ha bättre förutsättningar än Kronofogdemyndigheten att nå potentiella köpare. En fastighetsmäklare kan visa bostadsrätten flera gånger, hjälpa till med kalkyler för boendekostnader och förmedla kontakter med kreditgivare. Försäljning med hjälp av en fastighetsmäklare bör därför kunna ge ett bättre pris. Anlitande av fastighetsmäklare för att sälja bostadsrätter under hand kan således gynna såväl gäldenärs- som borgenärskollektivet”, skriver utredaren.

Förslaget beräknas också kunna leda till minskade kostnader för Kronofogdemyndigheten med omkring 1,2 miljoner kronor årligen.

Här kan du läsa mer om förslaget.