feb 16 | Nyheter

Kliv in i bostaden som inte finns

Trots att huset eller lägenheten bara finns på ritbordet kan du nu som spekulant gå runt och få en detaljerad helhetsbild av hur det kommer att se ut. 3D och Virtual Reality (VR) blir nämligen allt vanligare när bostadsföretag och byggherrar lanserar sina nya projekt. På kort tid har hjälpmedlet blivit en självklarhet.

I Svensk Byggtidning uttalar sig några av landets ledande företag som erbjuder 3D-presentationer i VR. Man menar att intresset är enormt för tekniken och att kön till denna bara växer, eftersom den verkligen hjälper bostadsköparna att få en vision av hur det kommer att se ut.

Till exempel kan man få en uppfattning om hur bostaden kommer att se ut möblerad, om det känns trångt eller rymligt, var i huset den ligger, hur solen står vid olika tider på dagen, hur omgivningen ser ut m.m.

Nyligen kunde exempelvis 700 personer med hjälp av 3D och Virtual Reality redan vid säljstarten för ett delområde i utbyggnaden av nya stadsdelen Vega i Haningen få en detaljerad och verklighetsnära helhetsbild av bostäderna. Detta trots att de än så länge bara finns på ritbordet.

 

Foto: PC-tidningen